Annons

Annons

Kritik för fast protetik utan sjukdomsbehandling

En tandläkare i Göteborg får hård kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Han cementerade fast protetiska konstruktioner utan att först utföra nödvändiga förbehandlingar.

Tandläkaren konstaterade i journalen att en patient behövde kariesbehandling, två rotfyllningar och extraktion av en tand. Trots det fick patienten fast protetik i båda käkarna utan kausala eller profylaktiska behandlingar. Det överensstämde inte med vetenskap och beprövad er­farenhet, slog IVO fast i sitt beslut.
Enligt IVO var tandläkarens omhändertagande av patienten också bristfälligt, bland annat för att vården inte genom­fördes i samråd med patienten. Konstruktionerna cementerades fast utan någon journalanteckning om patientens åsikter vad gäller funktion, färg, form eller annat.
Det fanns också omfattande brister i journalföringen. IVO skrev i sitt beslut:
”Det är mycket svårt att följa behandlingsgången i journalen, då journal­föringen uppvisar stora brister. Det påverkar IVO:s totala bedömning.”
IVO:s genomgång av journalen visar att tandläkaren inte gjorde kompletta statusregistreringar. Vårdanteckningar från flera patientbesök saknades helt och det framgick inga uppgifter om vilka material som användes. Tandtekniska anvisningar saknades och kom inte fram när IVO begärde komplettering.
Det framgick inte av journalen om patienten var delaktig i terapiplaneringen eller behandlingen. Inget samråd eller samtycke noterades.
Av IVO-beslutet framgick det också att det framkom av anamnesen att patienten tog blodtrycksmedicin, men att tandläkaren inte tänkte på att det kunde vara en möjlig orsak till patientens problem med inflammation och blödningar.
Patienten gjorde ett tiotal besök hos tandläkaren under drygt nio månader innan han blev remitterad till olika specialister. Sedan anmälde han tandläkaren till IVO.

Upptäck mer