Annons

Annons

Lämnade kvar döda rotrester i käkbenet – förlorar legitimationen

Tandläkaren påbörjade behandlingarna utan undersökningar. Journalanteckningarna innehåller i stort sett ingen information om status och behandling. Döda rotrester lämnades kvar. Hos fem patienter lämnades stora karies­angrepp utan åtgärd. I samtliga discipliner uppvisar tandläkaren stora brister. Nu drar HSAN in legitimationen.

 

 

Foto: Colourbox

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, håller inte tillbaka kritiken när man pekar på bristerna i tandläkarens arbete. Bland de tio patientfall som granskats finner man brister i samtliga fall. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, stämmer in i kritiken.

Det saknas förebyggande behandling av karies och parodonti. Karies ­lämnas obehandlad. Protetiska behandlingar sker utan terapiplanering. Rotfyllningarna är otäta och för korta. De prekirurgiska utredningarna inför implantatbehandlingar brister och dokumentationen av ingreppen är även de bristfälliga.

Efter att två patienter genomgått fixtur­operationer lät tandläkaren det gå endast tre respektive en vecka innan kronorna sattes på plats. Han motiverar inte besluten i journalanteckningarna.

I ett annat fall där tandläkaren gjorde en parodontal behandling journalfördes inte resultaten. Fortsättningsvis gjorde tandläkaren en implantatoperation i området 14, men trots ingreppets art saknas ett godkännande från patienten. Vidare saknades ett tillräckligt röntgenunderlag, det enda som funnits är en intra­oral röntgenbild.

I ytterligare ett fall lagade tandläka­ren tänderna 17, 26, 27 och 46 utan att fastställa dessas vitalitet. När tand 17 drogs ut lämnade tandläkaren kvar döda rotrester i käkbenet, något som många gånger leder till infektioner. Denna risk har tandläkaren bortsett från och informerade inte heller patienten, vilket är grovt oskickligt enligt IVO. Rotresterna borde ha tagits bort genom operation, eller så skulle patienten ha remitterats till en specialist.

Tandläkaren själv anser att IVO:s utredning innehåller felaktigheter. Detta gäller dock endast ett av de tio patientfall som utretts. HSAN skriver att synpunkterna inte förändrar ansvarsnämndens helhetsbedömning. Legitimationen dras in med omedelbar ­verkan.

Upptäck mer