Annons

Annons

Patienten fick svårt att prata

Trots att de bristfälliga implantatbehandlingarna skedde utomlands har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Hsan) beslutat att en tandläkare ska genomgå prövotid.

Efter att polska distriktskammaren informerade Ivo om tandläkarens avstängning från tandläkaryrket får mannen nu genomgå prövotid efter beslut av Hsan. Foto: Colourbox.

En bettrehabilitering där patienten fick tolv tand- och implantatburna protetiska kronor i överkäken och lika många i underkäken slutade med smärta i käkledsområdet och överbelastning av framtänderna.

Behandlingen uppmärksammades av Inspektionen för vård- och omsorg (Ivo) när den polska distriktskammaren för medicin meddelade att tandläkaren blivit förbjuden att arbeta som tandläkare i tre år på grund av bristerna i bettrehabiliteringen, en behandling som tandläkaren hade utfört i Polen.

I beslutet pekar kammaren på att terapiplaneringen gjordes utan fullständiga diagnoser på patientens tandhälsotillstånd och utan bettfysiologisk analys. Tandläkaren gjorde inga förberedande behandlingar av tandköttssjukdomar och karies. Planering för utformning av de protetiska konstruktionerna saknades. Röntgenunderlaget var bristfälligt. Implantaten var för korta och två var felplacerade. Kontakten mellan tänder vid sammanbitning var undermåligt och ledde till perforering av underkäken.

Ivo anmälde tandläkaren till Hsan och bedömer att behandlingen uppvisar stora brister. Bland annat pekar inspektionen på att samtliga tänder och omgivande vävnader ska vara kliniskt undersökta och bedömda utifrån röntgenbilder. I underlaget ska det dessutom framgå att patienten informerats om eventuella risker med operationen, skriver Ivo.

Hsan skriver att förseelser som skett utomlands är relevanta vid en prövning i Sverige. Ansvarsnämnden pekar på att bristerna ska kunna utredas med en tillräckligt hög grad av säkerhet.

Hsan ifrågasätter inte distriktskammarens utredning. Precis som Ivo tycker ansvarsnämnden att tandläkaren uppvisar stora brister i behandlingens samtliga steg. I likhet med Ivo betonar nämnden att tandläkaren utsatt patienten för skador. Tandläkaren får nu genomgå en prövotid på tre år.

Upptäck mer