Annons

Annons

Tandläkare bortsåg från allvarlig tandlossningssjukdom

Tandläkarens undersökningar och diagnostik brister i tretton patientjournaler. Bland annat lät tandläkaren bli att behandla en allvarlig tandlossningssjukdom hos en 25-årig patient. Tandläkaren får nu genomgå en prövotid på tre år.

Både IVO och HSAN anser att tandläkaren agerat oskickligt, bland annat för att han lät bli att han behandla en ung patients allvarliga tandlossningssjukdom.

Foto: Colourbox

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, fick upp ögonen för tandläkaren efter att Försäkringskassan uppmärksammat inspektionen på att det förekom risker för patientsäkerheten.

IVO anmälde sedan tandläkaren till HSAN efter att ha utrett tandläkarens yrkesutövning.

HSAN pekar dock på att IVO gjort en felaktig bedömning i det första patientfallet. Det gäller tand 22 som extraherades. IVO anser att det var felaktigt, eftersom den borde ha rotfyllts, men HSAN håller inte med. Tanden var bortom räddning. Extraktionen var därför korrekt. I övrigt instämmer HSAN in inspektionens kritik.

Genomgående saknar journalerna uppgifter om allmänmedicinska bedömningar, parodontal status, uppgifter om bettfysiologi och bedömningar av de orala slemhinnorna. Röntgenbilderna saknar uppgifter om vad de visar och varför de tagits. Vid protetiska behandlingar har tändernas vitalitet inte bedömts. Röntgenunderlag för tändernas rotspetsområden saknas. Samtycken från patienter saknas även de. Om tandläkaren diskuterat alternativa behandlingsformer med patienterna framgår inte av journalerna. Vid rotfyllningar har tandläkaren inte sett till att ingreppen skett under aseptiska förhållanden.

I ett patientfall lät tandläkaren bli att behandla en 25-årig patients allvarliga tandlossningssjukdom. Patienten hade dessutom en allvarlig kariessjukdom, men tandläkaren varken utredde eller behandlade den, skriver IVO. Myndigheten understryker att karies är en multifaktoriell sjukdom som ofta orsakas av kost och bristande munhygien, därför skulle tandläkaren ha gjort ”riktade” undersökningar för att bestämma vad som orsakat sjukdomen.

Tandläkaren svarar att han har varit tandläkare i många år. Han har arbetat med allmäntandvård i offentlig och privat regi, avancerad remisstandvård samt utbildat tandläkare. Han skriver att hans odontologiska kunskaper är erkända av kolleger och patienter, och att han även har ett välutvecklat omhändertagande och god kommunikation med patienter.

Han medger att det finns brister i journalföringen, men de har förbättrats, skriver han. Men att IVO kritiserar yrkesutövningen utifrån knapphändig dokumentation håller inte, anser han. Det går inte att dra slutsatser om brister i vården utifrån knapphändig journalföring, fortsätter han. Själv tycker han att det statliga tandvårdsstödets sifferkod för utförd behandling räcker som dokumentation.

IVO:s begäran om prövotid är ”ytterst förödmjukande” och kunskapsinhämtningen som inspektionen föreslår är orimlig utifrån hans kompetens och erfarenhet, skriver han.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) fäster dock inget avseende vid tandläkarens invändningar. Den samlade bedömningen är att tandläkaren varit oskicklig i yrkesutövningen.

Upptäck mer