Annons

Annons

 Tandläkare granskas efter flera brister

En privattandläkare i Helsingborg granskas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter tre patientfall där IVO har sett brister.

Två ärenden pågår, berättar Eva Hansson, enhetschef på IVO:s avdelning syd. IVO tittar på tandvårdsmottagningens verksamhet, bland annat för att se om patientsäkerheten brister. Samtidigt pågår ett tillsynsärende för att man ska bilda sig en uppfattning om tand­läkarens yrkesutövning.
– Vi kommer att granska om patienterna får vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, till exempel. Vi kan ställa krav på åtgärder, men det beror på vad vi kommer fram till, säger hon.
Bakgrunden är anmälningar om tre olika patientfall där IVO har funnit brister i den vård som tandläkaren i Helsingborg har utfört. Det är en patient samt två olika tandläkare i en annan del av Skåne som slår larm hos IVO om tandläkarens arbete.
Första anmälan kommer från en desperat patient som efter flera besök hos tandläkaren kontaktar IVO. Han skriver:
”I go to Doctor of Dentist, i repairing my teeth but after a few month still have pain, i go back the doctor and repairing agin but no use still have pain … please help me because i already pay to doctor 8 000 kr and i dont have money to go to other doctor …”
IVO noterar brister i tandläkarens behandling. Dessutom konstaterar IVO att dokumentationen i patientens journal är bristfällig. Dag­anteckningar saknas för ett besök och det finns inga röntgen­bilder för karies- och parodontal diagnostik, bland annat. Dessutom bedöms en endodontisk behandling vara utförd utan god aseptik, eftersom kofferdam inte har använts.
Nästa anmälan kommer från en tandläkare i norra Skåne som har behandlat en patient som tidigare har gått hos Helsingborgstandläkaren. Patienten har bland annat fått två brokonstruktioner hos den anmälda tandläkaren. IVO konstaterar att varken undersökningsresultat eller motiv för brokonstruktionerna har dokumenterats.
Helsingborgstandläkaren har där­emot skrivit i journalen att patienten har karies i tand 48, men har inte åtgärdat det.
När patienten kommer till den nya tandläkaren sex månader senare, tycker tandläkaren att brokonstruktionerna har överskott vid anslutning till tänderna och att det försvårar rengöring och ökar risken för både karies och parodontit.
IVO bedömer att vården som tandläkaren i Helsingborg har utfört inte är ”rimlig och adekvat” och att den inte uppfyller kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård.
Den tredje IVO-anmälan kommer från en annan tandläkare som har behandlat en tidigare patient till Helsingborgstandläkaren. Även i det här fallet bedömer IVO att tandläkaren har utfört vård som inte är ”rimlig och adekvat” och som inte uppfyller kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård.
Patienten har fått rotfyllningar i två tänder och fyllningar i sammanlagt tio tänder hos tandläkaren i Helsingborg. ­Karies har registrerats, men i övrigt saknas det undersökningsresultat i dokumentationen. Inga röntgenbilder har tagits inför behandlingarna, konstaterar IVO.
Den nya tandläkaren diagnosticerar både gingivit och karies hos patienten. Tänderna som har lagats i Helsingborg har fyllningsöverskott och bristande kontaktpunkter, enligt patientens nya tandläkare, som också noterar att en rotfyllning är otät, att det finns en tidigare filfraktur i en rotkanal och att en längsgående spricka hade motiverat extrak­tion av tanden.
IVO har nyligen gjort en nationell tillsyn av små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna. 51 vårdgivare granskades under 2017 för att IVO hade fått signaler om brister.
50 av de granskade vårdgivarna hade undermålig dokumentation och hos 45 upptäcktes brister i patientbehandlingar. Karies och parodontal sjukdom blev obehandlad, och omfattande protetik gjordes trots pågående oral sjukdom som försämrade prognosen.
Det fanns också brister i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet hos många.

Upptäck mer