Äldre tappar ofta kontakten med tandvården
Ju äldre personerna var, desto större andel av dem tappade kontakten med tandvården. Foto: Colourbox

Äldre tappar ofta kontakten med tandvården

Forskning 17 nov 2016
Dela artikeln
Allt fler tappar sin regelbundna kontakt med tandvården efter pensionsåldern, och risken ökar i takt med stigande ålder. Det visar en svensk studie.

Mellan åren 2004 och 2009 upphörde 10–20 procent av invånarna över 65 år att gå på regelbundna tandläkarundersökningar, trots att de fick kallelser till besök som de tidigare hade kommit till. Ju äldre personerna var, desto större andel av dem tappade kontakten med tandvården. Det visar en analys av data över drygt 3 600 personer över 65 år i tre mindre samhällen i Västsverige.

Forskarna har gjort en retrospektiv registerstudie av journaldata, och genom att samköra dem med andra register har de kunnat utesluta de patienter som avlidit eller flyttat ifrån samhällena eller till någon typ av äldreboende under tiden som studien pågick. De medverkande patienterna klarade sig alltså helt eller delvis själva i sina egna hem under hela studieperioden.

Dessutom ingick samtliga medverkande, vid studiens startpunkt 2004, i tandvårdens kallelsesystem för revisionspatienter.

Totalt tappade 13 procent av de medverkande kontakten med tandvården – 10 procent av dem mellan 65 och 79 år och 21 procent av dem över 80 år.

Forskarna menar att en viktig förklaring till bortfallet sannolikt kan vara den ökade förekomsten av psykiska eller fysiska hälsoproblem som kommer med ökande ålder. Men socioekonomiska eller sociokulturella faktorer i patienternas liv kan också spela in, skriver de.

Framtida studier får visa orsakerna till att äldre inte alltid behåller kontakten med tandvården, så att man kan utveckla metoder för att hitta personer som är i riskzonen och säkerställa en regelbunden kontakt, menar forskarna.

Källa:

J Int Soc Prev Community Dent; Grönbeck-Linden et al

Läs mer: http://bit.ly/2e8SCRs

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch