Antibiotika tidigt i livet ökar risken för hypomineralisering
Behandling med makrolidantibiotika gav störst risk för hypomineralisering. Foto: Colourbox

Antibiotika tidigt i livet ökar risken för hypomineralisering

Forskning 11 jul 2016
Dela artikeln
Barn som får antibiotika av makrolidtyp, penicillin eller amoxicillin före tre års ålder har två till fyra gånger så hög risk att drabbas av hypomineralisering.

Hypomineralisering av de första permanenta molarerna är en utvecklingsdefekt i emaljen som förekommer bland barn. Mineraliseringen av den permanenta tandkronan startar redan vid födseln och är färdig ungefär vid tre års ålder, men emaljen mognar ända tills tanden kommer upp.

Man har tidigare kunnat visa ett samband mellan hypomineralisering och hög sjuklighet under de första åren. Men nu har finska forskare gått längre och undersökt vad det verkligen beror på.

Genom att undersöka drygt 300 barn i andra och femte årskursen vid två skolor i Finland och sedan korrelera fynden med barnens journaler för de första tre åren har de hittat ett samband. Forskarna kunde se att de barn som drabbats av minst en akut otit under sitt första levnadsår hade mer än fördubblad risk att drabbas av hypomineralisering.

När de sedan grävde djupare kunde de se en tydlig riskökning orsakad av antibiotikabehandling, där vissa antibiotika utmärkte sig.

Störst risk var det för antibiotika av makrolidtyp, som erytromycin eller klaritromycin. Behandling med makrolidantibiotika under det första levnadsåret fyrfaldigade risken att drabbas av hypomineralisering. För varje ytterligare behandling under första året ökade risken med 210 procent. De barn som fått penicillin under första levnadsåret hade 2,6 gånger så hög risk att drabbas.

För varje ytterligare behandling under det första året ökade risken med 92 procent. Barn som fått amoxicillin under något av de tre första åren hade också 2,6 gånger så hög risk att drabbas. Varje ytterligare behandling under de första tre åren ökade risken med 35 procent.

Källa:

Acta Odontol Scand; Wuollet et al

Läs mer: http://bit.ly/245zBiC

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch