Självetsande adhesiver med 10-MDP ger bästa bindningsstyrkan

Även efter ett antal månader har självetsande adhesiver baserade på 10-MDP bättre bindningsstyrka än adhesiver baserade på andra monomerer, visar en metaanalys av ett stort antal in vitro-studier.

Forskning

Artificiell tandemalj hårdare än den naturliga

Forskare har skapat ett nytt material med tandemalj som modell. Det är hårdare och starkare än sin förebild.

Forskning

Alla tandceller identifierade hos möss och människor

Forskare har i detalj kartlagt cellerna i tändernas uppbyggnad hos möss och människor. Nu finns resultaten som interaktiva och sökbara atlaser.

Forskning

D-vitamin under graviditeten halverade risken för emaljdefekter

Att ge blivande mammor högdos D-vitamin från vecka 24 i graviditeten halverade risken för störd emaljbildning hos barnen. Det visar en dansk studie.

Forskning

Nytt dentalmaterial i sikte

Svenska forskare har utvecklat ett nytt dental­material som binder betydligt starkare till tandemaljen än dagens material.

Forskning

Genväg till kariesterapi

I sommar kommer en grupp forskare att presentera resultatet av den första stora kartläggningen av gener kopplade till karies. Det är början på en utveckling som kan ge en mer differentierad diagnostik av karies och personanpassad behandling av sjukdomen.

Diagnostik & radiologi

Vanlig emaljstörning kan bero på generna

Den numera relativt vanliga emaljutvecklingsstörningen molar incisor hypomineralization, MIH, som manifesteras i nyerupterade sexårständer med opaka gulvita till gulbruna fläckar, ofta i kombination med posteruptivt sönderfall av emaljen, har en genetisk komponent. Det kan brasilianska forskare visa efter att ha undersökt och jämfört 167 monozygota och dizygota tvillingpar. Tvillingarna var mellan 8 och 15 år...

Forskning

Antibiotika tidigt i livet ökar risken för hypomineralisering

Barn som får antibiotika av makrolidtyp, penicillin eller amoxicillin före tre års ålder har två till fyra gånger så hög risk att drabbas av hypomineralisering.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons