Barn som utsatts för passiv rökning har mer karies
Forskarna följde 77 000 barn från fosterstadiet till tre års ålder. Foto: Colourbox

Barn som utsatts för passiv rökning har mer karies

Forskning 10 dec 2015
Dela artikeln
Spädbarn som utsätts för passiv rökning under sin uppväxt har dubbelt så hög risk att drabbas av karies när de kommer upp i treårsåldern.

Det kan japanska forskare visa i en observationsstudie av närmare 77 000 barn som har följts från fosterstadiet tills de fyllde tre år.

Barnen genomgick tandkontroller av en tandläkare vid 18 månaders ålder samt vid tre års ålder.

Över 55 procent av de japanska barnen bodde i hushåll där någon familjemedlem rökte. Majoriteten såg dock till att inte röka i närheten av barnet, men ändå var det närmare 7 procent av barnen som regelbundet utsattes för passiv rökning.

Vid treårsundersökningen registrerades närmare 13 000 kariesangrepp, men de var väldigt olika fördelade på barnen.

Bland barnen från hem där ingen rökte var 14 procent av barnen drabbade av karies. I hem där någon rökte, men inte direkt i deras närhet, hade 20 procent av barnen karies, och närmare 28 procent av barnen som utsattes för passiv rökning var drabbade av karies.

Eftersom detta är en observationsstudie kan inget orsakssamband fastställas, men studien bekräftar bilden som en svensk observationsstudie visade redan 2009, där mammans rökning ökade risken för karies hos barnen vid 13 och 19 års ålder.

De japanska forskarna menar därför att studien ändå ger ett tillräckligt stöd för interventioner för att minska passiv rökning.

Källa:

BMJ; Tanaka et al
Läs mer: http://bit.ly/1PUCuQA

Eur J Epidemiol; Julihn et al
Läs mer: http://bit.ly/1RY1SCw

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch