Annons

Annons

Bättre med fluor i dricksvatten än i salt

En ny studie visar att fluor i dricksvatten verkar vara mer effektivt än fluor tillsatt i salt.

Att tillsätta fluor i allmänt tillgängliga livsmedel är ett sätt att minska kariesförekomsten i hela populationer. Det vanligaste sättet är att berika dricksvattnet, men Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar berikat bordssalt som ett alternativ när vattnet av olika skäl inte är möjligt att berika. Men frågan är om det är lika effektivt? Sannolikt inte, visar en ny studie.
Skolbarn som hade fått fluor tillsatt via salt hade nämligen 61 procents högre sannolikhet att vara drabbade av karies jämfört med de skolbarn som fått fluor tillsatt i vattnet.
Det kan forskare i Brasilien och Uruguay visa efter att ha jämfört totalt cirka 2 700 12-åriga skolbarn från en stad i Brasilien, som tillsätter fluor i vattnet, och en stad i Uruguay, som tillsätter fluor i saltet.
Dessutom hade barnen som fått fluor i saltet 32 procents högre sannolikhet att ha en andra kariesdrabbad tand jämfört med barnen som fått fluor i vattnet.

Upptäck mer