Extremsportare drabbas oftare av tanderosion
Extremsportarna hade signifikant mer tanderosion i både över- och underkäken jämfört med kontrollerna. Foto: Colourbox

Extremsportare drabbas oftare av tanderosion

forskning 17 okt 2014
Dela artikeln
Träning och tävling i extremsport påverkar mängden saliv, vilket kan leda till tanderosion.

Tyska forskare har jämfört 35 personer som tränar triathlon med lika många matchade kontroller som inte tränade. Extremsportarna tränade i snitt 9,5 timmar per vecka som fördelade sig på 3,2 timmar löpning, 4,5 timmar cykling och 1,8 timmar simning. Hälften drack vatten under träningen, knappt hälften drack sportdryck och en mycket liten andel drack ingenting.

Medelåldern på deltagarna var 36 år och två tredjedelar var män. En tandundersökning visade att extremsportarna hade signifikant mer tanderosion i både över- och underkäken jämfört med kontrollerna.

Forskarna kan visa att idrottarnas salivutsöndring var signifikant lägre efter ett 35-minuters träningspass jämfört med före passet. Något som de menar är orsaken till den ökade tanderosionen.

Typen av dryck, mängden av dryck eller antal år av träning påverkade inte idrottarnas tandstatus alls. Inte heller var det någon skillnad i kariesförekomst mellan idrottarna och kontrollerna.

Däremot upptäcktes ett samband mellan träningsmängden och kariesförekomst hos idrottarna – ju fler träningstimmar per vecka, desto mer karies.

Läs mer: http://bit.ly/1uiJtqx

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch