Annons

Annons

Extremsportare drabbas oftare av tanderosion

Träning och tävling i extremsport påverkar mängden saliv, vilket kan leda till tanderosion.

Tyska forskare har jämfört 35 personer som tränar triathlon med lika många matchade kontroller som inte tränade. Extremsportarna tränade i snitt 9,5 timmar per vecka som fördelade sig på 3,2 timmar löpning, 4,5 timmar cykling och 1,8 timmar simning. Hälften drack vatten under träningen, knappt hälften drack sportdryck och en mycket liten andel drack ingenting.
Medelåldern på deltagarna var 36 år och två tredjedelar var män. En tandundersökning visade att extremsportarna hade signifikant mer tanderosion i både över- och underkäken jämfört med kontrollerna.
Forskarna kan visa att idrottarnas salivutsöndring var signifikant lägre efter ett 35-minuters träningspass jämfört med före passet. Något som de menar är orsaken till den ökade tanderosionen.
Typen av dryck, mängden av dryck eller antal år av träning påverkade inte idrottarnas tandstatus alls. Inte heller var det någon skillnad i kariesförekomst mellan idrottarna och kontrollerna.
Däremot upptäcktes ett samband mellan träningsmängden och kariesförekomst hos idrottarna – ju fler träningstimmar per vecka, desto mer karies.
Läs mer:

Upptäck mer