Annons

Annons

Forskning 2022-10-24

Glasfiberstift skyddar mot frakturer

Glasfiberstift ökar motstånds­kraften mot frakturer hos endo­dontibehandlade incisiver, visar studie, men undersökningar av högre kvalitet efterfrågas.

Illustration: Colourbox

Glasfiberstift ökar motståndskraften mot frakturer hos endodontibehandlade incisiver, visar studie. Detta gäller även vid preparation av tandfasader och vid lagning av hål i cervikalzonen.

Vid rotfyllningar förloras ofta mycket av tandens struktur, och man behöver ett extra stöd att bygga upp tanden kring. Tidigare har man därför ofta satt in ett metallstift, men under senare år har man allt oftare använt stift gjorda av glasfiber.

Teoretiskt borde dessa fungera bättre, med lägre risk för utmattning, god draghållfasthet och en elasticitet som påminner om dentinens. Ett antal rapporter har kommit från kliniska tester av glasfiberstift, men deras resultat pekar åt olika håll. Det har därför saknats konsensus kring deras effektivitet.

En grupp brasilianska forskare har nu gjort en systematisk genomgång av forskningen och identifierat 31 relevanta studier av tillräcklig kvalitet. I en metaanalys med data från 29 av dessa konstaterar de att glasfiberstift ger en statistiskt signifikant och kliniskt betydelsefull ökning av motståndskraften mot frakturer.

Ingen motsvarande effekt kunde ses när man i stället använt stift av kolfibrer eller kvartsfibrer. Om något, antydde data snarare att dessa minskar motståndskraften, men det eventuella sambandet var inte statistiskt signifikant.

Vidare konstaterades att glasfiberstiften inte bara hade denna effekt efter rotfyllningar, utan också vid preparation av tandfasader och lagningar av hål i tändernas cervikalzon.

Författarna poängterar dock att inga av de studier som ingått i analysen varit randomiserade kontrollerade studier, och att inte någon av studierna genomfört avläsningen av testresultatet ”blint” – de som utförde analyserna visste vilken behandling patienten fått. Författarna poängterar därför att det behövs fortsatta undersökningar av frågan av högre vetenskaplig kvalitet.

Upptäck mer