Annons

Annons

Halverad TMD-smärta med personlig käktränare

Genom att erbjuda handledd muskel- och koordinationsträning till patienter med temporomandibulär (TMD) smärta är det möjligt att dramatiskt minska smärtan och öka den fysiska funktionsförmågan. Och träningen fungerar lika bra för patienter med lokal TMD-smärta som för de med en mer generaliserad smärta med TMD-inslag. Det visar en ny svensk studie av 77 patienter som...

Genom att erbjuda handledd muskel- och koordinationsträning till patienter med temporomandibulär (TMD) smärta är det möjligt att dramatiskt minska smärtan och öka den fysiska funktionsförmågan. Och träningen fungerar lika bra för patienter med lokal TMD-smärta som för de med en mer generaliserad smärta med TMD-inslag. Det visar en ny svensk studie av 77 patienter som genomgått ett träningsprogram omfattande tio entimmarspass.
– Tanken var att erbjuda patienterna en strukturerad, individanpassad träning. Vi började med att göra ett kapacitetstest för att se den individuella nivån. Därefter genomfördes träningen i ett stationssystem där vikter och motstånd anpassades till varje individs kapacitet. Efter hand ökades sedan belastningen, säger Anders Wänman, professor i klinisk oral fysiologi och övertandläkare i bettfysiologi vid Umeå universitet och sistaförfattare till studien som är publicerad i Acta Odontologica Scandinavica.
Studien visar att patienterna med generaliserad smärta från början inte hade samma fysiska kapacitet i käk- och nackpartierna som patienterna med lokal TMD-smärta. Efter träningsprogrammet hade dock båda grupperna förbättras och det var inte längre någon skillnad mellan grupperna. På samma sätt minskade smärtan signifikant i båda grupperna efter träningsprogrammet, och den minskade ordentligt.
– Man kan beskriva det som en 50-procentig smärtreduktion där både frekvensen och intensiteten minskade, säger Anders Wänman.
Vid smärta finns det väldigt ofta en naturlig rädsla hos patienten för att utföra rörelser som kan utlösa eller förvärra smärtan. Det leder till passivisering och begränsad användning av muskler och leder, vilket i sin tur faktiskt ökar smärtan.
– Man kan säga att det bildas en ond cirkel. Det vi har skapat är en modell för att, under trygga former, testa att exponera sig för dessa rörelser och därigenom bryta denna cirkel, säger Anders Wänman.
Träningen skedde i ett speciellt ”käk-gym” under överinseende av en personlig käk-tränare, en PKT, som Anders Wänman kallar det. Tränarens roll är dock främst att förklara och se till att patienten inte tränar fel. Sådana käk-gym finns det ännu bara två stycken av i Sverige, ett i Umeå och ett i Lund. Men Anders Wänman hoppas och tror att det nu kommer att startas på flera ställen i landet.
– Det är en liten investeringskostnad, man behöver egentligen en lokal och sedan är materialkostnaderna små, säger han.
Men effekten är stor eftersom obehandlad smärta med tiden kan leda till svårbehandlade tillstånd som orsakar stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Något som är angeläget att förebygga, menar Anders Wänman.
– Att aktivera systemen verkar vara betydligt bättre än att passi­visera dem, säger han.
 

Upptäck mer