Annons

Annons

Inget vetenskapligt stöd för lördagsgodis

Det är den totala mängden socker som intas och inte frekvensen som är avgörande för utvecklingen av karies.

Idén med lördagsgodis är att lära barn att inte äta godis varje dag utan bara göra det en gång per vecka. Tanken är att minska frekvensen av intaget av socker för att minska kariesrisken.
Men nu kan en finsk studie visa att det sannolikt inte förhåller sig på det viset. Det är inte hur ofta socker intas som är avgörande för kariesutvecklingen utan hur mycket socker totalt som konsumeras, åtminstone för vuxna.
Forskarna har undersökt drygt 1 700 vuxna individer som medverkat i minst två undersökningar av tre mellan åren 2000 och 2011.
Personernas matvanor kartlades i den första undersökningen, där de fick fylla i en ingående enkät om hur ofta de åt 128 olika maträtter och viktiga matvaror. Sockerinnehållet räknades fram, liksom frekvens och intagen totalmängd, och personernas kariesutveckling följdes sedan fram till 2011.
Forskarna har därefter försökt hitta en modell som beskriver sambandet mellan sockerintag (mängd och frekvens) och kariesutveckling genom att testa insamlade data i ett antal matematiska modeller.
Det visade sig att den modell som beskrev sambandet bäst var en vanlig linjär modell av totalmängden socker. Det visar, menar forskarna, att det är totalmängden socker som har betydelse, inte frekvensen.
De undersökte också effekten av daglig tandborstning med fluortandkräm genom att jämföra de personer som använde fluortandkräm med dem som inte gjorde det. De fann då att fluortandkräm mycket tydligt minskade sambandet, men det eliminerades inte helt och hållet.
För att undvika karies ska man alltså hålla nere den totala sockerkonsumtionen och borsta tänderna med fluortandkräm.

Upptäck mer