Lång tid med bisfosfonat ökar risk för osteonekros

Forskning 25 aug 2015
Dela artikeln
Ju längre patienterna hade använt bisfosfonater, desto mer ökade risken för osteonekros i käken, visar en koreansk studie av nationella försäkringsdata.

Att det finns ett samband mellan läkemedel mot osteoporos, bisfosfonater och osteonekros i käken är visat i flera observationsstudier. Få är dock gjorda på en asiatisk befolkning. Det ville de koreanska forskarna råda bot på.

Genom att gå igenom närmare 110 000 patienter med osteoporos i den nationella sjukförsäkringens databas mellan åren 2002 och 2010 kunde de identifiera 212 fall av osteonekros. Forskarna matchade tio kontroller vad gäller kön, ålder, typ av försäkring och inkomstnivå för varje fall och fick på det viset 2 120 kontroller som alltså inte drabbats av osteonekros.

I den statistiska analysen av de båda grupperna visade det sig att sannolikheten att drabbas av osteonekros i käken ökade med exponeringen för bisfosfonater. Patienter som behandlats mellan 1 och 1,5 år hade 3,5 gånger högre risk, medan för dem som behandlats mellan 1,5 och 2 år var risken nästan åtta gånger högre än för patienter som aldrig behandlats med bisfosfonater.

Resultatet från den koreanska studien stärker ytterligare sambandet mellan bisfosfonater och osteonekros i käken och visar också att risken ökar redan inom två år från att behandlingen med bisfosfonater börjar.

Källa:

J Dent Res; Kwon J-W et al
Läs mer: http://bit.ly/1KYMYJ1

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch