Tandläkare kan upptäcka osteoporos

Joanna Gullberg forskar om hur benskörhet kan upptäckas inom tandvården genom att analysera röntgenbilder automatiskt.

Diagnostik & radiologi

Hon ser det andra inte ser

Eva Klintström är övertandläkare och specialist i odontologisk radiologi. Tillsammans med sin son forskar hon om osteoporos med hjälp av den senaste spjutspets­tekniken inom datortomografi.

Nyheter

Parodontit kan ge käkbensdöd

Parodontit kan orsaka käk­bens­nekros hos patienter som medicineras med bisfosfonater. Det visar käkkirurgen Fredrik Hallmers forskning. Därför rekommenderar han tand­läkare att behandla patienter för parodontal sjukdom när medicineringen startar.

Nyheter

Denosumab ger ökad risk för osteonekros

Denosumab är en monoklonal antikropp mot den osteoklastdrivande cytokinen RANKL. Läkemedlet ges både mot osteoporos (Prolia) och mot skelettmetastaser (Xgeva).

Forskning

Lång tid med bisfosfonat ökar risk för osteonekros

Ju längre patienterna hade använt bisfosfonater, desto mer ökade risken för osteonekros i käken, visar en koreansk studie av nationella försäkringsdata.

Forskning

Experten: ”Därför behövs bisfosfonater”

Risken att drabbas av käkbensnekros är ungefär 100 gånger större bland dem som behandlas med bisfosfonattabletter än bland befolkningen i stort. Trots det är risken mycket liten.

Okategoriserade

Benskörhet går att förutspå

Benskörhet kan upptäckas med hjälp av tandvårdens röntgenbilder. Nu testas metoder som gör det möjligt för tandläkare att förutspå risken för benfrakturer.

Diagnostik & radiologi

Fluor i dricksvattnet ökar inte risken för benskörhet

Fluorets effekter på risken för frakturer har diskuterats under de senaste 60 åren. Nu kan en svensk studie kanske sätta punkt för diskussionen.

Okategoriserade

Två får pris för artikel om benskörhet

FÖRBUNDSMÖTET. Ulf Lerner har fått Tandläkartidningens pris för bästa vetenskapliga översiktsartikel.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons