Annons

Annons

Liten effekt av antibakteriell behandling vid periimplantit

Det är typen av implantat snarare än vilka antibakteriella medel som används som har störst betydelse för utfallet vid behandling av periimplantit.

Hur lyckosam en behandling av periimplantit är beror i hög utsträckning på vilken typ av implantat patienten har från början.
Användningen av desinfektionsmedlet klorhexidin för att rengöra implantatet under det kirurgiska ingreppet visade sig inte ha någon effekt alls och antibiotika förbättrar utfallet endast för de implantat som var svårast att rengöra.
Det kan svenska forskare visa efter att de har lottat 100 patienter med periimplantit till en av fyra behandlingsgrupper som antingen fick antibiotika eller inte och/eller klorhexidin
eller inte i samband med den kirurgiska behandlingen.
Patienterna följdes sedan under tolv månader efter behandlingen för att avgöra vilka behandlingar som lyckats och inte.
Men hur framgångsrik behandlingen är står snarare att finna i vilken typ av implantat patienten har.
Och lite ironiskt är det de nya moderna implantaten med en behandlad yta för att fästa bättre i benet som är svårast att få rena från bakterier, i snitt var endast var tredje behandling framgångsrik, med något bättre utfall när antibiotika användes.
Medan implantat med omodifierad yta rensades, i snitt, i åtta av tio fall så att patienten blev fri från sin periimplantit oavsett antibiotikabehandling.

Upptäck mer