Annons

Annons

Munvård på sjukhus minskar risken för lunginflammation

Risken att patienter inlagda på sjukhus ska smittas av lung­inflammation minskar radikalt om man redan från början sköter patientens munhygien. 

Sedan länge har det varit känt att munhygien hos sjukhuspatienter med ventilator minskar risken för lunginflammation (pneumoni). En systematisk översikt publicerad under våren visar nu att detsamma gäller patienter utan ventilator.
Icke ventilatorassisterad sjukvårdsrelaterad pneumoni är ett betydande problem. I USA drabbas ungefär var hundrade patient som läggs in på sjukhus, med en mortalitet på mellan 10 och 30 procent.
Ett antal studier har visat att munhålan hos många sjukhuspatienter koloniseras av lungpatogena mikroorganismer. Därmed förändras under de första två dygnen på sjukhus den orala mikrobiella floran radikalt, på sätt som ökar risken för pneumoni.

Akut sjukhusinläggning

I början av en akut sjukhusinläggning är munhygien inte alltid prioriterad, och en nyligen publicerad systematisk översikt visar att risken för icke ventilatorassisterad pneumoni på sjukhus kan minska radikalt om patienten ges god munvård med en gång efter inläggningen.
Studierna hade olika upplägg och detaljskillnader i interventionen, men de visade alla på en betydande effekt. Effekten varierade mellan 38 och 85 procents minskning av risken för att patienten skulle få pneumoni.

Sjukvårdsrelaterade infektioner

En jämförelse av olika möjliga preventiva åtgärder visade samtidigt att ingen annan insats har lika stor effekt på risken att dö i sjukdomen.
Munhygien för patienter kommer därför, spår författarna, att bli nästa frontlinje i arbetet mot sjukvårdsrelaterade infektioner.

Upptäck mer