Annons

Annons

Peter Lingström lyfter fram goda kostråd

Peter Lingström har maten i fokus. Under riksstämman fick han ta emot ett pris för sin forskning om kostens betydelse för munhälsan. Han tycker att kostbudskapet varit för negativt med många förbud.

Kostens betydelse för munhälsan går som en röd tråd genom Peter Lingströms forskarbana. Han har i ett stort antal studier undersökt vad som händer i munhålan beroende på vad, hur ofta och på vilket sätt vi äter och dricker.
För närvarande undersöker han tillsammans med forskarstudenter om vi har olika behov av sötma för att känna oss tillfredsställda. Om det stämmer skulle det kunna påverka vilken mat vi väljer att äta och i vilken mängd, och därmed vilken risk vi har att utveckla karies. Det skulle också kunna göra att vissa personer får det svårare att ändra sina kostvanor.
– Då kanske kostråd inte är den bästa strategin utan det kan behövas något nytt som vi inte vet hur det bör se ut än, säger Peter Lingström.

Torkad frukt inte bra

Tandvårdens rekommendation att äta få gånger per dag och att undvika sötsaker känner nog de flesta till i dag. Mindre känt är kanske att kraftigt bearbetade stärkelserika produkter som chips och ostbågar också orsakar karies. Och ett ”nyttigt” alternativ som torkad frukt är inte särskilt bra det heller, eftersom sockerinnehållet är högt och produkten klibbig.

Peter Lingström Ålder: 54 år. Titel: Professor och övertandläkare vid Göteborgs universitet. Fritiden: Försöker hålla sig fysiskt aktiv och är intresserad av musik och kultur. På nattduksbordet: Stefan Einhorns senaste bok De nya dödssynderna. Foto: Anna Rut Fridholm

Peter Lingström
Ålder: 54 år.
Titel: Professor och övertandläkare vid Göteborgs universitet.
Fritiden: Försöker hålla sig fysiskt aktiv och är intresserad av musik och kultur.
På nattduksbordet: Stefan Einhorns senaste bok De nya dödssynderna.
Foto: Anna Rut Fridholm


Samtidigt som kostråd förstås är viktiga vill Peter Lingström betona balans. Han skulle gärna se att tandvården inte fokuserade så mycket på tabun.
– Kostbudskapet har varit väldigt negativt med en massa förbud. Nu har vi positiva kostbudskap att lyfta fram också. Vi har bra sockerersättningsmedel och det finns produkter som faktiskt är bra för tänderna, som sockerfria tuggummin som kan ha ett väldigt stort värde för riskpatienter, säger han.

Ökat intresse

Runt om i forskarvärlden har intresset för mat som har positiv effekt, så kallade functional foods, ökat. Peter Lingström har bland annat deltagit i ett stort EU-finansierat projekt vars syfte var att undersöka möjligheten att använda functional foods som skydd mot karies.
– Det var nog det första EU-finansierade odontologiska projektet i Sverige. Min roll var att studera resultatet på den dentala biofilmen, berättar Peter Lingström.
Nutrident som studien kallades, drogs i gång 2006 och löpte under drygt tre år. De undersökte bland annat hur extrakt från vin, kaffe, te, tranbär och öl påverkade tänderna. Några av ämnena visade sig ha en skyddande effekt och det pågår ett arbete ute i Europa för att se om de kan användas i munvatten och tuggummin.
– Än är det för tidigt att gå ut med generella rekommendationer men det finns data som visar att till exempel mjölk har en kariesskyddande effekt, att te kan vara bra och även hårdtuggad föda eftersom tuggandet stimulerar salivproduktionen, säger han.

Snabba förändringar

Vad som händer vid för mycket småätande har Peter Lingström kunnat visa i en annan studie tillsammans med en forskarstudent. Hos personer som konsekvent ändrade sin kost kunde de redan efter ett par veckor registrera skillnader i biofilmens syrabildande förmåga.
– Ser man det positivt så innebär det att man med goda kostråd kan få en snabb positiv förändring av miljön i munnen. Men å andra sidan kan två veckor med sämre kostvanor lika snabbt ge förändringar som medför en ökad risk för karies, säger han.
Peter Lingström erkänner dock att även han slarvar, trots all sin kunskap.
– Jag får lika dåligt samvete som alla andra. Man måste få unna sig lite, men man kan förstås inte göra det jämt, säger han.
I dag samarbetar Peter Lingström med forskare inom olika discipliner runt om i världen. Bland annat i Amsterdam och Italien där han är gästprofessor vid Sassariuniversitet på Sardinien. Hans forskningsintresse har också vidgats och han studerar bland annat bakteriernas roll i kariesutvecklingen hos hög- respektive lågriskindivider, och minimalinvasiva exkaveringsmetoder vid behandling av karies.

Letar efter Ladulås

Och så har han engagerat sig i försöken att hitta Magnus Ladulås kvarlevor. Hittills har två gravar öppnats i Riddarholmskyrkan och Peter Lingström har varit med och undersökt tänderna på de skelett man fått fram. Men än har de inte fått napp.
– Nu har man hittat en hittills okänd gravkammare mellan de bägge undersökta gravtomberna. Där ligger troligen Magnus Ladulås och man har ansökt om att få öppna även den graven, berättar han.
Sedan ett år tillbaka är Peter Lingström ämnesansvarig i kariologi vid Göteborgs universitet där han har det övergripande ansvaret för både undervisning och forskning. I tjänsten ingår också 20 procents tjänstgöring som specialisttandläkare inom kariologi och övertandläkare i Västra Götaland.
– Det är viktigt att ha en fot kvar i den kliniska vardagen. Jag kan uppmärksamma problem hos dagens patienter, jag får testa material och vara en del av tandläkarens vardag. Det blir förhoppningsvis mer förtroendeingivande med exempel från min egen kliniska vardag när jag föreläser för kolleger och studenter. Och så är det fortfarande roligt att arbeta som tandläkare, säger Peter Lingström.

Upptäck mer