Annons

Annons

S. mutans ökar risken för karies hos småbarn

En systematisk översikt och metaanalys visar att närvaro av Streptococcus mutans kraftigt ökar risken att små barn utvecklar karies.

Risken för karies var mellan 3,3 och 5,1 gånger högre hos de barn som hade S. mutans, än hos de som inte hade den, visar studien. Foto: Colourbox

Det är väl känt att bakterien Streptococcus mutans spelar en viktig roll för uppkomsten av karies, men det har varit oklart om förekomsten av bakterien är en prediktiv faktor för karies hos småbarn. Forskare i Hongkong har därför gjort en systematisk litteraturöversikt och metaanalys av longitudinella studier, som följer kariesfria barn under sex års ålder i minst ett halvår, och studerar ifall närvaro av bakterien påverkar risken för karies i mjölktänderna.

Forskarna fann tolv studier som undersökte detta, varav fem kom från Finland eller Sverige. Sammanlagt omfattade studierna 3 313 kariesfria barn, som följdes mellan 6 och 42 månader. En rad olika metoder hade använts för att detektera S. mutans, och diagnoskriterierna för karies varierade mellan studierna.

Elva av de tolv studierna som ingick visade på ett samband mellan närvaro av S. mutans och utveckling av karies hos småbarn. Riskökningen varierade i de olika studierna från 2,5 till 33 gånger. När data från studierna polades visade sig risken för karies vara mellan 3,3 och 5,1 gånger högre hos de barn som hade S. mutans, än hos de barn som inte hade den. Analyser av studierna tyder på att slutsatsen var någorlunda säker, och att risken var låg att den påverkats av publiceringsbias.

Forskarna hoppas att resultaten kan hjälpa tandläkare att förutsäga vilka barn som är i stort behov av förebyggande åtgärder mot karies.

Upptäck mer