Saknade tänder en riskfaktor för hjärtinfarkt och död

Forskning 20 aug 2015
Dela artikeln
Personer som saknade fem eller fler tänder hade en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, medan de som saknade nio eller fler tänder hade en ökad risk att dö, visar en finsk studie.

Det finns gott om studier som kopplar samman den inflammatoriska tandlossningssjukdomen parodontit med hjärt–kärlsjukdom. Därför ville finska forskare undersöka sambandet mellan saknade tänder och hjärt–kärlproblem.

Forskarna analyserade data från den nationella studien Finrisk från 1997 där drygt 8 000 personer mellan 25 och 74 år ingick. Dentalstatus togs vid studiestart och personerna följdes sedan via olika nationella hälsoregister i minst 13 år.

Nästan var tionde person drabbades av någon form av hjärt–kärlhändelse under uppföljningstiden. De som saknade mellan fem och åtta tänder hade en mer än fördubblad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Och de som saknade nio tänder eller fler hade en signifikant förhöjd risk att drabbas av flera hjärt–kärlsjukdomar och händelser inklusive hjärtinfarkt, dessutom hade de en förhöjd risk för diabetes samt även död.

Forskarnas hypotes är att tandlossningen representerar en tidigare ackumulerad exponering av oral inflammation som i sin tur har påverkat utvecklingen av hjärt–kärlsjukdom. De menar att resultatet stöder tidigare visat samband mellan förlorade tänder och utvecklingen av hjärt–kärlsjukdom och diabetes, även om studieupplägget är sådant att det inte går att bevisa ett orsakssamband.

De menar att antalet förlorade tänder skulle kunna läggas in som en riskfaktor till de andra kardiovaskulära riskfaktorerna för allmänläkare och andra som ska bedöma patientens riskprofil.

Källa:

J Dent Res; Liljestrand JM et al
Läs mer: http://bit.ly/1L32KWk

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch