Annons

Annons

Skyddsfaktor mot karies funnen i saliv

En genetisk variant av ett salivprotein har visat sig ge en 30-procentig skyddseffekt mot karies.

En genetisk variant av glykoproteinet laktotransferrin i saliven ger ett naturligt skydd mot karies. Det menar tyska och brasilianska forskare efter att ha jämfört 677 tolvåringars karieserfarenhet med innehållet i deras saliv.
Närmare hälften av barnen var helt kariesfria medan resten hade någon eller flera kliniska erfarenheter av karies, enligt indexet DMFT. Salivproteinet laktotransferrin finns i tre genetiska varianter, vilkas halter varierar beroende på vilken genuppsättning man har.
När forskarna jämförde förekomsten av karies hos barnen med halterna av de tre olika formerna av laktotransferrin fann de att en variant kunde tillskrivas en cirka 30-procentig skyddseffekt mot karies. En effekt som även kvarstod vid förekomsten av plack och gingivit.
Forskarna menar att fyndet är ett steg närmare att förstå de kroppsegna kontrollmekanismer som verkar på karies och som gör att vissa personer är mer utsatta för karies än andra.
Men eftersom karies är en multifaktoriell sjukdom finns det sannolikt fler genetiska skillnader som påverkar mottagligheten och forskarna efterlyser fler studier av dessa.

Upptäck mer