Annons

Annons

Stärkt samband mellan parodontit och hjärtrisk

En amerikansk prospektiv studie på närmare 40 000 kvinnor stärker sambandet mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom.

Beläggen för ett samband mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom blir allt fler och allt starkare. Nu kommer ett riktigt tungt belägg från amerikanska Women’s Health Study, WHS, där närmare 40 000 sjukvårdsutbildade kvinnor utan tidigare hjärt-kärlsjukdom, 45 år eller äldre, har följts sedan inkluderingen i studien 1992–1995, i snitt 15,7 år. Studien har tittat både på dem som hade parodontit vid studiestarten och dem som utvecklade det under studiens gång.
Studien visar tydligt att det finns gemensamma riskfaktorer mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom eftersom de som hade eller fick parodontit också var äldre, oftare var överviktiga eller feta, oftare var rökare eller före detta rökare och motionerade mindre. Dessutom hade de oftare högt blodtryck, diabetes och högt kolesterolvärde.
Men även justerat för allt detta hade de kvinnor som var drabbade av parodontit en tydligt förhöjd risk att också drabbas av hjärt-kärlsjukdom där riskökningen var 27 procent för dem som hade parodontit vid studiestarten och 40 procent för dem som utvecklade det under studiens gång.
Forskarnas slutsats är att nydebuterad parodontit ger en minst lika stor risk för framtida hjärt-kärlsjukdom som befintlig parodontit hos medelålders kvinnor.

Upptäck mer