Stärkt samband mellan parodontit och hjärtrisk
Nydebuterad parodontit ger en minst lika stor risk för framtida hjärt-kärlsjukdom som befintlig parodontit hos medelålders kvinnor. Foto: Colourbox

Stärkt samband mellan parodontit och hjärtrisk

Forskning 29 jan 2015
Dela artikeln
En amerikansk prospektiv studie på närmare 40 000 kvinnor stärker sambandet mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom.

Beläggen för ett samband mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom blir allt fler och allt starkare. Nu kommer ett riktigt tungt belägg från amerikanska Women’s Health Study, WHS, där närmare 40 000 sjukvårdsutbildade kvinnor utan tidigare hjärt-kärlsjukdom, 45 år eller äldre, har följts sedan inkluderingen i studien 1992–1995, i snitt 15,7 år. Studien har tittat både på dem som hade parodontit vid studiestarten och dem som utvecklade det under studiens gång.

Studien visar tydligt att det finns gemensamma riskfaktorer mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom eftersom de som hade eller fick parodontit också var äldre, oftare var överviktiga eller feta, oftare var rökare eller före detta rökare och motionerade mindre. Dessutom hade de oftare högt blodtryck, diabetes och högt kolesterolvärde.

Men även justerat för allt detta hade de kvinnor som var drabbade av parodontit en tydligt förhöjd risk att också drabbas av hjärt-kärlsjukdom där riskökningen var 27 procent för dem som hade parodontit vid studiestarten och 40 procent för dem som utvecklade det under studiens gång.

Forskarnas slutsats är att nydebuterad parodontit ger en minst lika stor risk för framtida hjärt-kärlsjukdom som befintlig parodontit hos medelålders kvinnor.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch