Annons

Annons

Tandvärk ofta bakom överdos av paracetamol

Fyra av tio som tas in akut på grund av ofrivillig överdos av paracetamol har tagit värkmedicinen mot tandvärk efter extraktion.

Tandvärk efter extraktion är den i särklass vanligaste bakomliggande orsaken till användningen av paracetamol vid ofrivilliga överdoseringar av värkmedicinen. Så många som fyra av tio som tas in akut för ofrivillig överdosering av paracetamol har tagit medicinen mot tandsmärtor efter extraktion.
Det kan jämföras med två av tio med psykiatriska diagnoser eller en av tio med ryggvärk som ligger på andra respektive tredjeplats i statistiken.
Detta visar en brittisk studie vid Nothern General Hospital i Sheffield där samtliga fall av ofrivillig överdosering av paracetamol under två års tid har analyserats. Totalt handlar det om 116 patienter varav 48 (41 procent) patienter hade genomgått någon form av tandextraktion för vilken de tog paracetamol.
Paracetamol metaboliseras normalt via två vägar, men vid överdosering blir dessa vägar mättade och en del av substansen går en annan väg och omvandlas till den toxiska metaboliten N-acetyl-p-benzoquinonimin, NAPQI.
Av de personer som inkom till akuten med misstänkt överdosering genomgick 96 procent serumkontroll av paracetamolkoncentrationen. Åtta av tio krävde aktiv medicinsk behandling med acetylcystein, som eliminerar NAPQI:s toxicitet, med, i snitt, en dags inläggning som följd. En person, som drabbades av akut leversvikt, krävde sjukhusbehandling i sex dagar för att bli bra.
Forskarna konstaterar att tandläkarna har ett stort ansvar i att förklara behandlingen och tidigt kunna identifiera tecken på paracetamolförgiftning.

Upptäck mer