Tandvärk ofta bakom överdos av paracetamol
Forskarna konstaterar att tandläkarna har ett stort ansvar i att tidigt kunna identifiera tecken på paracetamolförgiftning. Foto: Colourbox

Tandvärk ofta bakom överdos av paracetamol

Forskning 16 nov 2015
Dela artikeln
Fyra av tio som tas in akut på grund av ofrivillig överdos av paracetamol har tagit värkmedicinen mot tandvärk efter extraktion.

Tandvärk efter extraktion är den i särklass vanligaste bakomliggande orsaken till användningen av paracetamol vid ofrivilliga överdoseringar av värkmedicinen. Så många som fyra av tio som tas in akut för ofrivillig överdosering av paracetamol har tagit medicinen mot tandsmärtor efter extraktion.

Det kan jämföras med två av tio med psykiatriska diagnoser eller en av tio med ryggvärk som ligger på andra respektive tredjeplats i statistiken.

Detta visar en brittisk studie vid Nothern General Hospital i Sheffield där samtliga fall av ofrivillig överdosering av paracetamol under två års tid har analyserats. Totalt handlar det om 116 patienter varav 48 (41 procent) patienter hade genomgått någon form av tandextraktion för vilken de tog paracetamol.

Paracetamol metaboliseras normalt via två vägar, men vid överdosering blir dessa vägar mättade och en del av substansen går en annan väg och omvandlas till den toxiska metaboliten N-acetyl-p-benzoquinonimin, NAPQI.

Av de personer som inkom till akuten med misstänkt överdosering genomgick 96 procent serumkontroll av paracetamolkoncentrationen. Åtta av tio krävde aktiv medicinsk behandling med acetylcystein, som eliminerar NAPQI:s toxicitet, med, i snitt, en dags inläggning som följd. En person, som drabbades av akut leversvikt, krävde sjukhusbehandling i sex dagar för att bli bra.

Forskarna konstaterar att tandläkarna har ett stort ansvar i att förklara behandlingen och tidigt kunna identifiera tecken på paracetamolförgiftning.

Källa:

Brit Dent J; Siddique et al

Läs mer: http://bit.ly/1js5CRX

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch