Video av extraktion minskade inte oron
Ungdomarna i videogruppen var betydligt mer ångestfyllda inför sin extraktion. Foto: Colourbox

Video av extraktion minskade inte oron

Forskning 19 jan 2015
Dela artikeln
Patienter som fick se en video av en extraktion av en visdomstand före sitt eget ingrepp blev mer oroliga.

Detaljerad information inför vissa operativa ingrepp har visat sig ha en lugnande effekt på patienter. Det är även visat i vissa studier att patienter får mindre ångest inför ett ingrepp om de får se det operativa ingreppet på video. Men det verkar inte gälla patienter inför extraktion av visdomständer.

Det kan turkiska forskare visa efter att ha undersökt effekten av video på 333 unga patienter 18–25 år av båda könen. Patienterna delades slumpmässigt in i tre grupper där en grupp fick muntlig detaljerad information om ingreppet, en grupp fick både muntlig detaljerad information och fick se en video av ingreppet och slutligen en kontrollgrupp som enbart fick en muntlig basal information.

Extraktionen av visdomstanden gjordes på samtliga patienter av samma operatör som även var blindad för vem som hade fått vilken information.

Det visade sig att ungdomarna i videogruppen var signifikant mer oroliga och ångestfyllda inför ingreppet. Dessutom upplevde de mer postoperativ smärta och konsumerade mer smärtlindrade behandling.

Forskarna konstaterar att videovisning av tandextraktioner inte verkar vara någon bra idé.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch