Annons

Annons

Fakta kan dämpa oron kring ”fluor”

Med jämna mellanrum dyker ”fluorskeptiker” upp med påståenden om att ”fluor” är skadligt. Det är viktigt att då göra tydligt att tandvårds­produkter inte innehåller den toxiska gasen fluor utan fluoridföreningar. Det finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att fluorid har en kariesförebyggande effekt, och om rekommendationerna följs föreligger ingen risk för hälsovådliga effekter.

Med jämna mellanrum dyker ”fluorskeptiker” upp med påståenden om att ”fluor” är skadligt. Det är viktigt att då göra tydligt att tandvårds­produkter inte innehåller den toxiska gasen fluor utan fluoridföreningar. Det finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att fluorid har en kariesförebyggande effekt, och om rekommendationerna följs föreligger ingen risk för hälsovådliga effekter.

Rättelse: Den inledande meningen på sidan 61, första spalten, tredje stycket ska ersättas med följande:

Moberg Sköld visade i en studie att sköljning med 0,2 procent NaF i tillägg till bruk av tandkräm signifikant reducerar kariesaktiviteten med en ”prevented fraction” (PF) (lägre kariesincidens jämfört med kontrollgruppen) på 30–59 procent [12].

En annan studie, också utförd av Moberg Sköld, visade att PF vid användning av fluorlack två gånger årligen var 69 procent i områden med hög kariesrisk, 66 procent i områden med medium kariesrisk och 20 procent i områden med låg kariesrisk [13].

Stenhagen et al

Läs artikeln som pdf

pdf

Upptäck mer