Annons

Annons

3,8 miljoner till studie om aerosoler

Ett forskningsprojekt som ska studera aerosolers spridning och innehåll samt luftkvaliteten på tandvårdskliniker har fått 3,8 miljoner kronor i forskningspengar från AFA försäkring.

Vad sprids, hur sprids det och hur utgör det en fara för personal och patienter på tandvårdskliniker? Det vill Michelle Nerentorp och hennes forskarkolleger vid IVL Svenska Miljöinstitutet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt, en studie av aerosolers spridning och innehåll samt av luftkvaliteten på tandvårdskliniker.

Michelle Nerentorp

Michelle Nerentorp


Michelle Nerentorp är kemiingenjör och har doktorerat på kvicksilver i naturen. Hon kom då i kontakt med Praktikertjänst och projektet HG-Rid LIFE, som i korthet hade som syfte att minimera utsläppen av kvicksilver från tandvårdsmottagningar. Praktikertjänst är involverat även i det nystartade projektet och kommer bland annat att hjälpa till med urvalet av lämpliga kliniker.
– Ur arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att veta om de skyddsåtgärder som vidtas på klinikerna är tillräckliga. Det kan ju komma nya pandemier till exempel, säger Michelle Nerentorp.

Aerosolspridning av virus

Pandemin har satt fokus på risken av aerosolspridning av virus. Men det finns mycket annat som kan spridas. En fråga som är relativt ny är huru­vida kompositer släpper gaser som utgör en fara i arbetsmiljön. Genom att på olika sätt mäta vad som sprids, till exempel plast- och kvicksilverpartiklar, gaser och mikroorganismer, kommer man i projektet att kartlägga olika behandlingars risker.
– Mätinstrumenten kan fånga upp partiklar på olika avstånd från patienten och svepa av ytor där de större partiklarna hamnar, berättar hon.

Kvicksilverångor

En annan fråga är hur bra och på vilket sätt ventilationen tar hand om det som sprids i och från tandvårdsmottagningar. När man borrar bort en gammal amalgamfyllning blir mätvärdena för kvicksilverångor skyhöga, och då är sugsystemet och ventilationen förstås viktig. Michelle Nerentorp berättar att det i det tidigare projektet HG-Rid LIFE blev tydligt hur stora skillnader det kan vara mellan olika kliniker vad gäller hur ventilationen fungerar, var till exempel frånluften från ventilationssystemet hamnar. Den bör till exempel inte mynna ut vid en dagisgård.
– Vi vill helst också i det här projektet kunna lägga till förslag på åtgärder, berättar hon.
Projektet ligger just nu i startgroparna och beräknas vara klart i februari 2024.

Upptäck mer