Annons

Annons

Alla tandceller identifierade hos möss och människor

Forskare har i detalj kartlagt cellerna i tändernas uppbyggnad hos möss och människor. Nu finns resultaten som interaktiva och sökbara atlaser.

Med hjälp av en enkelcells-RNA-sekvenseringsmetod och genetisk spårningsteknik har forskare från Sverige, Österrike och USA kartlagt cellerna i tändernas uppbyggnad hos möss och människor.
Musens framtand, som växer kontinuerligt och hela tiden förnyas, har studerats ingående tidigare, men aldrig med så avancerade metoder, vilket gjort att forskarna nu har kunnat hitta flera nya celltyper både hos möss och människor. En del av fynden kan förklara vissa komplicerade delar av immunsystemet i tänderna, medan andra, mer detaljerat, kan visa hur bildandet av tandemaljen går till.
Resultaten har gjorts allmänt tillgängliga i form av sökbara interaktiva användarvänliga atlaser över både muständer och humana tänder. Detta bör vara en användbar källa för forskare som är intresserade inte enbart av tandbiologi, utan också av utvecklings- och regenerativ biologi i allmänhet, enligt forskarna.

Upptäck mer