Tandens celltyper kartlagda via RNA

Kartläggning av cellpopulationerna i pulpa och parodontium pekar på att omgivningen styr stamcellers beteende.

Forskning

Alla tandceller identifierade hos möss och människor

Forskare har i detalj kartlagt cellerna i tändernas uppbyggnad hos möss och människor. Nu finns resultaten som interaktiva och sökbara atlaser.

Forskning

Tjuvstart på forskarbanan

Den som är nyfiken på hur det är att vara forskare kan få en inblick redan under grundutbildningen. På institutionen för odontologi i Göteborg har man till exempel satsat på så kallade amanuenstjänster för att locka studenter till forskningen.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons