Annons

Annons

Allt fler kvinnliga tandläkare

Antalet tandläkarlegitimationer blir fler, och en allt större andel av de yrkesaktiva är kvinnor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

På fem år har antalet legitimerade tandläkare ökat med sju procent, från 16 215 personer år 2013 till 17 420 år 2017.
Hälften av alla legitimerade tandläkare är kvinnor och hälften är män. Det innebär att tandläkaryrket har den mest jämna könsfördelningen bland legitimationsyrkena. Tittar man närmare på siffrorna visar det sig inte riktigt vara så det ser ut på klinikerna. 44 procent av alla manliga tandläkare är 65 år eller äldre, medan tre av fyra kvinnliga tandläkare är under 65 år.
– I dag är det fler kvinnliga sysselsatta tandläkare än manliga. Det är fortfarande en liten övervikt för män om man tittar på antalet utfärdade legitimationer för år 2017, men många män är över 65 år, säger Lena Johansson, statistiker vid Socialstyrelsen.
Före år 2007 arbetade fler män än kvinnor som tandläkare, men sedan dess har andelen kvinnliga tandläkare varit större, och ökar från år till år. Bland tandläkare under 65 år är i dag 56 procent kvinnor.
Statistiken visar att tandläkarkåren har en relativt hög medelålder. Av alla som hade tandläkarlegitimation i december år 2017 var 65 procent under 65 år. Bland andra legitimationsyrken är det endast psykoterapeuter och receptarier som har en mindre andel legitimerade under 65 år.
Under år 2017 utfärdades 420 tandläkarlegitimationer. Av dessa var majoriteten, 275 personer, utbildade i Sverige. 101 personer hade legitimation från andra länder inom EU/EES. Vanligaste utbildningslandet var Rumänien, följt av Polen och Danmark. 44 personer hade legitimation från tredje land.

Upptäck mer