Annons

Annons

Använde antibiotika fel

En tandläkare i Västra Götaland skrev ut antibiotika på felaktiga grunder. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Folktandvården Västra Götaland larmade IVO när de fann allvarliga brister i tandläkarens yrkesutövning, främst i samband med rotbehandlingar.
Folktandvården granskade tandläkaren hösten 2017 och skickade sedan en rapport till IVO. Myndigheten gick igenom sex journaler som folktandvården nämnde i sin rapport.
Antibiotikaförskrivning
I två av fallen hade tandläkaren inte följt Läkemedelverkets rekommendationer från 2014 om antibiotikaförskrivning inom tandvården.
I det ena fallet hade han ordinerat Kåve­penin (1 gram gånger tre, 30 stycken) till en patient och rekommenderat patienten att ta antibiotika om det uppstod problem med en värkande tand under en helg.
En annan patient fick samma ordination inför omgörningen av en gammal rotfyllning eftersom tandköttet var lite svullet och ömt.
Tandläkaren fick också kritik för brister i sin diagnostik vid endodonti. Han övervägde inte om tand 6 i överkäken hade en fjärde rotkanal, trots att det är relativt vanligt.
Undermåliga röntgenbilder
IVO konstaterade även att tandläkarens röntgen­bilder hade för dålig kvalitet. Hälften av bilderna hade vita fält eftersom röntgenkonen inte var optimalt placerad när bilderna togs.
Tandläkaren fick också kritik för bristfällig journalföring. Det saknades uppgifter om patienternas samtycke till behandlingarna som föreslogs.
Trots kritiken fann IVO inte skäl att utreda tandläkarens yrkesutövning vidare utan ärendet avslutades.

Upptäck mer