Tandvården mot strömmen när antibiotikaförsäljningen ökar

Förra året ökade både den rapporterade antibiotikaresistensen och antibiotikaförsäljningen i Sverige. ”Oroväckande”, enligt Folkhälsomyndigheten. Men inom tandvården fortsätter antibiotikaförskrivningen att minska.

Nyheter

Stora regionala skillnader i antalet antibiotikarecept

Tandläkarna i Sverige minskade förskrivningen av antibiotika som en effekt av de nationella rekommendationer som kom 2012 och 2014. Men det är fortfarande stora skillnader mellan olika regioner, visar ny svensk registerstudie.

Forskning

Förskrivning av antibiotika – ett kvalitetsprojekt inom Folktandvården Västra Götaland

Folktandvården Västra Götaland har inom ramen för ett kvalitetsprojekt kartlagt förskrivningen av antibiotika inom allmäntandvården vid tre tillfällen; 2012, 2015 och 2018. Sammanfattningsvis har förskrivningen minskat under perioden. Dessutom har kvaliteten på förskrivningarna förbättrats.

Vetenskap

Med blick för resistens

Att det blev just antibiotikaresistens var mest en slump, men efter över fyrtio års arbete har Gunnar Kahl­meter byggt upp en systematisk övervakning av resistens­utvecklingen i Sverige, ett globalt nätverk och analys­metoder som används över hela världen.

Karriär & porträtt

Stora regionala skillnader i antibiotikaförskrivning

Antalet recept på antibiotika är mindre än någonsin. Men den som bor i Stockholm får antibiotika hos tandläkaren mer än dubbelt så ofta som den som bor i Västerbotten.

Nyheter

Han ser hot – och möjligheter

Ebola, koleratoxin och misstankar om bio­logisk krig­föring är vardagsmat för Ørjan Olsvik, ­professor i medicinsk mikrobiologi vid universitetet i Tromsø. Men det är i antibiotikaresistensen han ser ett av de största framtidshoten.

Nyheter

Använde antibiotika fel

En tandläkare i Västra Götaland skrev ut antibiotika på felaktiga grunder. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Antibiotika minskar i tandvården

Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med nästan en tredjedel i Sverige mellan 2009 och 2017. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Nyheter

Antibiotika ofta onödigt

Slentrianmässig förskrivning av antibiotika har lett till en ökande resistens hos de bakterier man vill stoppa. Här behöver tandvården dra sitt strå till stacken och bara skriva ut antibiotika när det är indicerat

Nyheter

Statens styrning av tandvården har skärpts

Den statliga styrningen av tandvården har skärpts det senaste decenniet. Trots det har tandläkarna kvar sin autonomi, menar forskare som har granskat förändringen.

Forskning

Antibiotikaförskrivningen fortfarande för hög

Tandvården i Västerbotten, Gävleborg och Örebro förskriver minst antibiotika i Sverige. Stockholm, Skåne och Västmanland förskriver mest.

Nyheter

Färre recept men oroande resistens

Årets lägesrapport om antibiotikaresistens och förskrivning innehåller både positiva och negativa signaler. Till exempel minskade den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård med 1,6 procent under 2016 jämfört med 2015. Stora skillnader inom landet tyder dock på en viss fortsatt överanvändning, framför allt i Stockholm, som toppar listan. Försäljningen av antibiotika förskrivet av tandläkare, som står för...

Nyheter

Fortfarande för hög antibiotikaförskrivning

Förskrivningen av antibiotika inom tandvården har minskat, men fortfarande skrivs för mycket ut.

Nyheter

Skåne fortsätter använda mindre antibiotika

Folktandvården Skåne har minskat antalet förskrivningar av antibiotika med 10 procent hittills i år.

Nyheter

Tandvården skriver ut mindre antibiotika

Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med tre procent i Sverige 2012 jämfört med 2011.

Nyheter

Mycket antibiotika skrivs ut i storstäderna

Tandläkare i Stockholms län och i Region Skåne skriver ut mer än dubbelt så mycket antibiotika som i Västerbottens län.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons