Annons

Annons

Avtal kräver kritisk blick

Ta reda på vad du avtalar om innan du skriver på ett avtal. Det rådet ger Susanna Magnusson, som leder Tjänstetandläkarnas arbete med förhandling och utredning.

Tjänstetandläkarna (TT) är en facklig organisation för anställda tandläkare. TT representerar framför allt tandläkare inom folktandvården, men ungefär tio procent av medlemmarna är anställda inom privatägda företag.
TT:s kollektivavtal gäller alla tandläkare anställda i den offentliga sektorn och reglerar exempelvis tjänstepension, olika försäkringar samt ersättning vid semester, övertid och föräldraledighet.
För tandläkare anställda på privata företag gäller inte kollektivavtalet. Anställningarna regleras istället av individuella avtal. Därför uppmanar TT privatanställda medlemmar att ta kontakt med Tjänstetandläkarnas kansli innan de skriver på avtal.

”Gör ett medvetet val.”

– När man skriver på ett avtal är det otroligt viktigt att man faktiskt förstår vad det är man avtalar om. Ta dig tid att sätta dig in i vad det är du skriver på. Om du inte förstår avtalet, ta hjälp av någon som kan hjälpa dig granska det innan du skriver på. Gör ett medvetet val.
Gränsen kan vara flytande
Gränsen mellan anställd och egenföretagare kan ibland vara flytande, enligt Susanna Magnusson.
Konsultens villkor kan vara så reglerade att det är att betraktas som anställningsliknande förhållanden och kan då likställas med en anställning.
Normalt finns det dock en grundläggande skillnad även när konsulttandläkarens arbetssituation liknar den anställdas – konsulttandläkaren är egenföretagare och kan därmed inte bli medlem i TT.
– Våra medlemmar kan ta hjälp av oss när de ska skriva på anställningsavtal. Egenföretagare bör kanske anlita en advokat.
Anställda har större trygghet
Även om arbetsuppgifterna kan vara de samma, har konsulttandläkaren ett annat förhållande till sin uppdragsgivare än en arbetstagare har till sin arbetsgivare. Lagen om anställningstrygghet (las) innebär till exempel att det måste finnas en saklig grund för uppsägning av anställda, men det gäller inte egenföretagare, förklarar Susanna.
– Som konsult har du inte samma trygghet som en anställd tandläkare.

”Granska alltid avtal kritiskt. Tänk utifrån olika scenarier.”

Att förstå avtalet är därför extra viktigt.
– Granska alltid avtal kritiskt. Tänk utifrån olika scenarier. Vad händer om du blir sjuk, finns det försäkringar som tryggar dig ekonomiskt då?
Provisionslön riskfylld
Provisionsbaserad lön är en annan sak att fundera över. Den kan verka generös så länge allting flyter på, men räcker pengarna när det inte går som planerat?
Vad händer om patientflödet minskar eller fler tandläkare börjar på kliniken? Om du inte längre får några uppdrag? Är det värt risken?
Andra frågor att fundera över: Hur blir det med semesterersättning, föräldraledighet och pensionssparande? Om du behöver rehabilitering? Vem står för olika försäkringar? Vem ska driva in skulden om patienter uteblir eller inte betalar?
”Konkurrensklausuler bör kompenseras”
Konkurrensklausuler som begränsar vilka andra tandläkaren får jobba hos, även efter att anställningen har upphört, är en annan sak som Susanna Magnusson alltid diskuterar kring när en sådan klausul finns med i ett kontrakt.
– Konkurrensklausuler är något som vi som facklig organisation inte tycker om. Vi uppmärksammar alltid våra medlemmar på vad det innebär. Det är en inskränkning. Är det värt det? Om de förpliktigar sig till något sådant anser vi att de ska kompenseras för det, till exempel med högre lön eller betald ledighet under uppsägningstiden.
Utgångspunkten när man ingår ett avtal är att avtalet gäller, men ibland kan en tvist uppstå kring avtalets skälighet.
– En domstol kan komma fram till att avtalet ska ses som oskäligt, men det vet man först när domen faller.
Janet Suslick

Upptäck mer