ST-tandläkare pressade av avtalsvillkor

Tjänstetandläkarna vittnar om att många blivande specialister känner sig pressade under utbildningen hos folktandvården. Tandläkarna förbinder sig att stanna flera år efter utbildningens slut, och ett tidigt avbrott kan bli kostsamt.

Nyheter

Ökat skydd för visselblåsare

Sverige fick i december en ny visselblåsarlag, vilket innebär att arbetsgivare i tandvården med fler än 50 anställda är tvungna att upprätta en särskild visselblåsarfunktion. Den nya lagen ger dessutom ett ökat skydd för tandläkare som visselblåser.

Riktlinjer & kvalitet

Avtal kräver kritisk blick

Ta reda på vad du avtalar om innan du skriver på ett avtal. Det rådet ger Susanna Magnusson, som leder Tjänstetandläkarnas arbete med förhandling och utredning.

Nyheter

Tjänstetandläkarna vill ha bättre avtal

För första gången på många år har Akademikeralliansen, där Tjänstetandläkarna ingår, lämnat yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner om löneavtalet. Kraven handlar om att höja kvaliteten på avtalet som påverkar arbetet på regionnivå.

Nyheter

Tandsköterskor fick fel lön i tio år

I Uppsala län får 22 tandsköterskor dela på drygt 1,3 miljoner kronor i retroaktiv lön efter felaktiga utbetalningar. Uppsalafallet berör inte tandläkarna, som har en annan avtalskonstruktion, men Tjänstetandläkarna betonar att man bör hålla koll på sin lön.

Nyheter

”Snabbspåret nödvändigt”

Det är bra med ett snabbspår för personer med utbildning från länder utanför EU/EES. Det säger Susanna Magnusson, ombudsman på Tjänstetandläkarna.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons