Annons

Annons

Barn behöver rutiner för tandborstning

Föräldrarnas kunskap om oral hälsa samt rutiner visade sig vara viktigast för att barnen skulle få sina tänder borstade två gånger per dag, visar en studie.

Via Facebook och föräldraforum på nätet har de australiensiska forskarna, mellan mars och juli 2018, bjudit in föräldrar till 0–4-åringar till en webb-enkät om barnens tandborstning.
Knappt 240 fullständiga svar kom in, och enkäten verkar i första hand ha attraherat högutbildade mödrar eftersom 95 procent var mammor och sju av tio hade en universitetsutbildning. Men även bland de socioekonomiskt gynnade är tandborstning ett problem.

Regelbunden tandborstning

En majoritet av de svarande ansåg att regelbunden tandborstning var svårt att upprätthålla. Fler föräldrar angav att de borstade barnens tänder en gång om dagen än som angav att de borstade två gånger per dag, och en mindre grupp svarade att de inte ens borstade barnens tänder varje dag.
När forskarna sedan analyserade faktorerna bakom en god tandborstning visade det sig att det, tvärtemot vad de trott, inte var skicklighet eller förmåga som var viktigt utan rutiner och kunskap. Allra viktigast var att upprätta en rutin så att tandborstningen hanns med på morgonen. Förälderns kunskap om oral hälsa var den näst viktigaste faktorn följt av en kvällsrutin.

Starta rutiner tidigt

Forskarna kan också visa att ju tidigare rutinerna sattes, desto mindre problem var det med tandborstningen. De kan också visa att föräldrarna med mest kunskap började tandborstningen tidigare, direkt när barnens tänder började komma, vilket också resulterade i mindre problem längre fram.
Forskarna föreslår därför riktad information till nyblivna föräldrar om vikten av att starta tandborstrutinerna tidigt och att få in rutiner för barnens tandborstning.

Upptäck mer