Annons

Annons

Barn ska inte få ont hos tandläkaren

Tandläkare ska erbjuda alla barn smärtfri tandvård. Det anser Larisa Krekmanova, pedodontist och smärtombud i Göteborg. Som det är i dag upplever hälften av barnen smärta i samband med invasiv tandvård.

Larisa Krekmanova är övertandläkare vid utbildningskliniken för barntandvård vid odontologen i Göteborg. I början av året försvarade hon sin doktorsavhandling om barn och ungdomars smärtupplevelser i samband med tandvård.
I alla invasiva tandvårdsmoment som injektion, tandborrning eller extraktion finns en inbyggd risk att det gör ont för patienten. Hennes forskning visar att hälften av alla barn och ungdomar som har behövt invasiv tandvård har upplevt ingreppet som smärtsamt.
Larisa Krekmanova har intresserat sig för området därför att barn ofta frågar om behandlingen kommer att göra ont, speciellt om de har haft negativa erfarenheter.
– När man behandlar barn inom allmäntandvården eller som specialist förstår man att smärta är ett centralt ämne för patienterna. Eftersom så många barn har ont, behöver vi uppenbarligen tillämpa kunskapen som finns i större utsträckning, och fortsätta forska inom området. Diskussioner kring barnens smärta behöver pågå kontinuerligt, annars får barnen inte tillräckligt god vård, säger hon.
Smärta underbehandlas
Det är viktigt att uppmärksamma smärta hos barn och ungdomar och förebygga den eller behandla den i tid. Det finns en tendens inom tandvården att underbehandla barns smärta, anser Larisa Krekmanova.
Det kan leda till att patienter utvecklar tandvårdsrädsla och även till att de som vuxna undviker tandvård.
– Den känslan barnet lämnar tandvården med påverkar vilka känslor det återkommer till tandvården med, säger hon.
Inskolning viktig
Inskolning och information om vad som kommer att ske är viktigt som en del av smärtprofylaxen. Varje barn ska behandlas utifrån sina erfarenheter, kunskap, förväntningar och förmåga att kommunicera och samarbeta.
Barn upplever och reagerar olika på smärta. Ångest och rädsla förstärker upplevelsen av smärta. Barn som har haft ont vid behandling inom vården och tandvården tenderar att reagera starkare och tidigare på ny smärta än andra barn.
Smärtkänsliga behöver mer smärtlindring
Larisa Krekmanovas forskning visar att barn och ungdomar som är tandvårdsrädda, under 14 år eller som har en funktionsnedsättning upplever oftare smärta. Eftersom de är mer smärtkänsliga än andra, bör de erbjudas utökad smärtlindring och extra omvårdnad i samband med invasiv tandvård, anser hon.
– Tandvårdsrädda barn säger att det gör mer ont i samband med injektion, tandlagning och extraktion. Vi vet inte om rädslan orsakar smärtan eller om smärtan orsakar rädslan, men vi ser att de går hand i hand. När man behandlar tandvårdsrädslan sjunker oftast smärtupplevelsen.
Flickor rapporterar oftare smärta och mer smärta än pojkar, visar också Larisa Krekmanovas avhandling.
Beror det på att flickor är känsligare, eller på att pojkar inte vill tala om att det gjorde ont?
– Olika studier visar olika resultat. Det finns belägg för att flickor känner mer smärta, men också för att flickor är mer benägna att tala om sin smärta.
Därför ska tandvården erbjuda samma smärtprofylax och smärtbehandling oavsett patientens kön, anser hon.
Läs mer om vilka som är bäst på att upptäcka och behandla smärta och vilken teknik som är mest skonsam i Tandläkartidningen nummer 5 2017, ute runt 6 april.
Janet Suslick

Upptäck mer