Annons

Annons

Behandling av parodontit minskade risk för förtidig förlossning

Behandling av parodontit gav minskad systemisk inflammation, förbättring i kardiovaskulär hälsa och minskad risk för förtidig förlossning.

En systematisk översikt och metaanalys över kliniska studier med sex månaders uppföljning visade att behandling av parodontit följdes av förbättrad hälsa på många sätt. Det stödjer teorin att parodontit bidrar till systemisk inflammation och ökad risk för ohälsa.
Blodmarkörer för systemisk inflammation som CRP och interleukin minskade och blodsockernivån sjönk. Även blodtryck förbättrades, liksom risken för förtidig förlossning.

Diagnos av parodontit

Totalt 47 studier inkluderades i analysen. Enbart studier där personer hade klar diagnos av parodontit ingick, till skillnad från tidigare översikter, understryker författarna.
De ingående studiernas resultat uppvisade stor variation, så resultatet ska tolkas med försiktighet.
Variationen beror troligen på variation i deltagare och grad av parodontit, och effekten var inte signifikant med enbart studier med låg bias. Dock med samma effektstorlek.

Upptäck mer