Annons

Annons

Bodil Lund får hedersmedalj

Bodil Lund, ny professor i käkkirurgi vid Karolinska institutet, får Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj 2021 för sin kunskapsspridning inom odontologisk vetenskap.

Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj går till personer som verkar för sällskapets intressen eller främjar odontologisk vetenskap och utbildning. Bodil Lund får medaljen för kunskapsspridning framför allt inom käkkirurgi och antibiotika samt inom smittspridning.
I prismotiveringen nämnas också att hon har en god samverkan med Svenska Tandläkare-Sällskapet genom deltagande på Odontologisk Riksstämma och i Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Vad är roligast med kunskapsspridning?
– Det fantastiska med kunskapsspridning är interaktionen med alla kollegor. Men för mig som forskare handlar kunskapsspridning också om att få ”sluta cirkeln”, det vill säga att en obesvarad fråga eller ett problem som observeras i kliniken beforskas och resultatet sprids så att det kommer patienterna till gagn, säger Bodil Lund.
Vad är den största utmaningen med kunskapsspridning?
– Det är viktigt att veta vilka man har framför sig. Vad har de för kunskapsläge? Vad har de för förväntningar på vad man ska säga? Jag förbereder mig på helt olika sätt om jag till exempel ska prata för kollegor i Sverige som vill bli ännu bättre när det gäller antibiotika jämfört med om jag är utomlands i ett högförskrivningsområde där åhöraren lätt kan känna sig attackerad och gärna går i försvar. Om syftet är att påverka mottagarnas beteende, så är det oerhört viktigt att inte spela på dåliga samveten.
Andra utmaningar?
– När och var man föreläser är också viktigt. Det är lättare att vara dagens första talare när folk är pigga. Kvällskurser är alltid mer utmanande med trötta deltagare. Då behövs det lite mer uppsluppenhet och underhållningsvärdet måste vara högre. När kunskapsspridningen är i textform så finns det inget utrymme för finjustering, förtydligande, improvisation eller interaktivitet, vilket gör att en text måste vara desto mer genomtänkt.
Läs mer om Bodil Lunds nya roller på KI här.
Janet Suslick

Upptäck mer