Annons

Annons

Bonus lockbete i Ånge

En kommunal lönebonus på 5 000 kronor i månaden kan bli den unika lösningen på tandläkarvakanserna i Ånge kommun. Om rekryteringen misslyckas kommer en av de två klinikerna i kommunen att läggas ner.

– Tillgången på tandläkare är en så viktig fråga att vi vill pröva den här annorlunda modellen. Om det inte går att locka tandläkare till Ånge kommun ska det i alla fall inte bero på lönen, säger Sten-Ove Danielsson, kommunalråd i Ånge med omkring 9 500 invånare i sydvästra delen av Västernorrlands län.
Kliniknedläggningen har vållat stora protester. Sten-Ove Danielsson, med lång erfarenhet som kommunalråd, är själv lite förvånad över frågans sprängkraft.
– Det har varit stormöten och ett Facebookflöde som jag knappt sett tidigare. Därför är jag glad över att kommunen kan samverka med de ideella krafter som arbetar för att behålla tandvården på två orter i kommunen.

Bemanningssvårigheter

Kliniker finns i centralorten Ånge samt i Fränsta, tre mil därifrån. Det finns i nuläget två tandläkartjänster per klinik, men sedan 2014 har folktandvården haft bemanningssvårigheter i framför allt Ånge.
Ånge kommun är kritisk mot folktandvårdens lösning med en storklinik i Ånge.
– Vi har tittat på det här ur ett samhällsekonomiskt helhetsperspektiv och kan inte komma fram till annat än att det finns stora fördelar i en så stor kommun att ha två kliniker. Med bara en klinik drabbas exempelvis kommunen av merkostnader för transporter mellan äldreboenden och närmaste tandläkare, säger Sten-Ove Danielsson.
Han tillägger att det finns en politisk enighet kring att delfinansiera nyrekryterade tandläkares löner och hoppas att folktandvården tar emot samarbetsinviten.
– Det är två vakanta tjänster som det handlar om och vår tanke är att erbjuda en krydda på lönen på 5 000 kronor i månaden under de första två åren.

”Utanför boxen”

Enligt landstingsbeslut under hösten ska Fränstakliniken läggas ner – med reservationen att det kan rivas upp om rekryteringsläget förbättras.
Hittills har landstingets respons på Ångeinviten varit ljummen, om än inte helt avvisande.
– Lönedelen måste fortfarande vara vårt ansvar och om en sådan lösning som Ånge kommun föreslår ska bli aktuell så är det viktigt att det inte orsakar en allmän löneglidning, säger Andreas Sjölander, ordförande i landstingets så kallade FPT-nämnd med ansvar för folktandvården.
Mer positiv är Roger Gabrielsson, ordförande i TT-avdelningen för Mellersta Norrland, som tycker det hedrar Ånge kommun att man tänkt ”utanför boxen”.
– Ångeproblematiken är en konsekvens av den lönepolitik som arbetsgivaren bedrivit i många år med ytterst begränsade glesbygdssatsningar. Här finns också en ovilja att engagera sig i frågor som är viktiga runt en anställning som boende och annat, trots att vi från fackligt håll försökt lyfta fram dess betydelse.

Rädda Fränstakliniken

– Folktandvården Västernorrlands nya ledning verkar dock mer lyhörd för att hitta lösningar, så det väcker visst hopp. Det behövs i en situation med ett tjugotal tandläkarvakanser i länet, säger Roger Gabrielsson.
Margareta Helander, bosatt i Fränsta och tidigare styrelse­ledamot i Tandläkarförbundet, tror att det fortfarande finns tid att rädda Fränstakliniken.
– Det är lite olyckligt och bakvänt att man fattat beslut om nedläggning som kan ändras om vissa förutsättningar uppfylls, men vi får jobba utifrån det. Till dess att man börjar renovera Ångekliniken till våren bör det finnas tid att rekrytera tandläkare, säger hon.

Upptäck mer