Annons

Annons

Bus eller godis? Karies fortsätter öka hos barn

Karies fortsätter att öka hos yngre barn, visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) i sin senaste årsrapport.

Statistiken i kvalitetsregistret omfattade nästan 767 000 barn mellan tre och tio år. Trenden är ganska genomgående och konsekvent. Den syns redan hos treåringar, men är tydligast hos de yngre skolbarnen.
Medelvärdet på antalet karierade eller fyllda tänder (dft) hos barnen ökar. Mönstret är tydligt hos de 17 folktandvårdsorganisationerna som ingår i jämförelsen: medelvärdet ökar hos alla organisationer och i alla åldersgrupper med få undantag.
Hos åttaåringar har andelen barn med dft noll minskat varje år sedan 2011 samtidigt som andelen med dft tre eller mer har ökat.
Det tyder på en generell ökning av karies och inte ”bara” en ökning hos barnen med mest karies.
Behöver ta reda på varför
Siffrorna ger inte svar på varför det är så eller hur trenden ska vändas, orsaken till den negativa utvecklingen behöver sökas på annat sätt.

Hans Östholm


– Det går inte säkert att säga vad kariesökningen beror på, och det är inte heller kvalitetsregistrets uppgift, säger Hans Östholm, tidigare registerhållare och ansvarig för Skapa.
Därför efterlyser han forskning på området. Samtidigt tycker han att det är viktigt att tandvården tar utvecklingen på allvar och ser till att barnen får den vård som de behöver med tanke på sin kariessituation.
– Tandvården behöver tidigt hitta patienterna som löper risk för karies.
Effektivare strategier
Hans Östholm tror att ökningen skulle kunna bero på att dagens föräldrar tar god tandhälsa för givet och inte tar barnens tandhälsa på samma allvar som tidigare föräldragrupper.
– I så fall krävs det kanske tidigare insatser och mer effektiva strategier för att nå fram till föräldrarna.
Läs mer i Skapas årsrapport på www.skapareg.se.

Upptäck mer