Annons

Annons

Coronakrisen slår hårt mot tandvårdskedjorna

Coronakrisen drabbar landets privata tandvårdskedjor hårt. Hemtandvården på äldreboenden påverkas särskilt mycket, men även generellt märks en tydlig nedgång.

Niclas Palmstierna


Hemtandvården på äldreboenden är ett särskilt problemområde. Där har verksamheten stannat av nästan helt under coronakrisen. Intäktsbortfallet för Oral Cares hemtandvård är över 95 procent, enligt Niclas Palmstierna, vd på företaget. Oral Care, som är särskilt inriktad på just hemtandvård, har runt 350 anställda i Sverige, varav ett 80-tal tandläkare.
Även Distriktstandvården ger tandvård i hemmet. Pandemin har slagit hårt mot den delen av verksamheten, enligt Ibbe Gnem, vd på Distriktstandvården, som har 430 anställda vid 26 kliniker och som även har en mobil tandvårdsenhet.
Tydlig nedgång
Det är inte bara hemtandvården som påverkas av pandemin. Även generellt märks en tydlig nedgång. På allmäntandvårdsklinikerna är det stor skillnad jämfört med före krisen.
Det är framför allt patienter med förkylningssymtom eller som tillhör riskgrupper för covid-19 som skjuter upp sina tandvårdsbesök, men också en hel del andra. Många patienter avvaktar med sin tandvård även om de är friska.

Malin Schmidt


– Under april utförde vi ungefär hälften av den vård vi normalt sett utför, uppskattar Malin Schmidt, vd på Smile, som har 800 medarbetare i Sverige varav 250 tandläkare.
Har permitterat anställda
Tandläkartidningen har ställt frågor till fyra av de största tandvårdskedjorna. Samtliga har permitterat anställda. Omfattningen varierar mellan de olika företagen och mellan olika kliniker. Permitteringsgraden anpassas efter patienttrycket.
Ingen av kedjorna har gått ut med några generella varsel om uppsägning – ännu. Däremot har provanställda fått sluta hos ett par av kedjorna och det råder anställningsstopp eller nästintill. Företagen poängterar att de inte vill varsla om uppsägning och att behovet av tandvården kvarstår. Men framtiden är oviss och oron finns.
– Vi vet inte hur tandvården kommer att se ut efter pandemin, säger Ibbe Gnem, Distriktstandvården.
Kommer alla patienter på en gång eller dröjer det? Blir det för mycket att göra eller för lite? Ingen vet.

Henrik Augustsson


Ovisshet
Henrik Augustsson, vd på Aqua Dental, som har 340 anställda varav runt 90 tandläkare, ser samma problem:
– Ovisshet och osäkerhet i hur lång tid som det kommer pågå påverkar uthålligheten, säger han.
Samtidigt tror han att Aqua Dental sticker ut ganska markant eftersom företaget trots covid-19 inte har tappat mot föregående år.
– Vi har vuxit cirka tio procent under mars och april mot samma period 2019, utan fler kliniker eller några förvärv. För oss handlar det framförallt om att vi inte lyckas växa så snabbt som vi hade önskat och det är givetvis kopplat till covid-19, säger Henrik Augustsson.
Behöver jobba ikapp sedan
Malin Schmidt, Smile, sammanfattar läget såhär:
– Vi, tandvården och vården generellt, skapar i nuläget en vårdskuld. En utmaning är att se till att vi är väl förberedda när möjligheten att arbeta ikapp kommer och se till att alla våra patienter i riskgruppen får den vård de behöver för att undvika andra negativa effekter på grund av utebliven vård.

”Vi skapar i nuläget en vårdskuld. En utmaning är att se till att vi är väl förberedda när möjligheten att arbeta ikapp kommer.”

Kreativa försök
Krisen gör företagen kreativa. De minska kostnaderna, ökar intäkterna och utnyttjar tiden som plötsligt har blivit över så gott det går.

Ibbe Gnem

Distriktstandvården satsar på kompetensutveckling och utbildar nu sina medarbetare.

– Vi behöver ta vara på tiden på ett bra sätt, säger Ibbe Gnem.
Lånar ut personal
Oral Care har lånat ut personal till äldreomsorgen för att få ner sina kostnader.
Aqua Dental har sänkt ersättningar och löner.
– Jag och min ledningsgrupp har valt att halvera vår ersättning under den pågående krisen och många av våra seniora tandläkare har frivilligt följt efter och tillfälligt kraftigt reducerat sina löner, berättar Henrik Augustsson.
Aqua Dental har också börjat med gratis onlinetandläkare till följd av covid-19.
I Stockholm erbjuder Oral Care symtomfria patienter som är 65 år och äldre samt personer som tillhör riskgrupper kostnadsfri hämtning och hemkörning om de inte har egen bil eller färdtjänst. De får särskilda kvällstider.
Janet Suslick

Upptäck mer