Annons

Annons

Nyheter 2023-11-01

De nordliga regionerna satsar stort på riksstämman

I år hålls Odontologisk riksstämma och Swedental i Umeå.

Foto: Colourbox

Folktandvården i Sveriges fyra nordligaste regioner satsar stort på Odontologisk riksstämma i Umeå. De låter alla medarbetare som vill delta åka dit. Sammanlagt rör det sig om närmare 1100 personer.

Anna-Maria Stenlund Berggren

Maria Stenlund Berggren, områdeschef tandvård i Region Västerbotten, tycker att årets riksstämma ger regionen en unik chans.

– Vi skickar runt 500 medarbetare som får chansen att åka till Umeå, samtidigt får de höja sin kompetens genom föreläsningar och seminarier.

När stämman hålls i Göteborg eller Stockholm är avståndet en begränsning.

– Vi har inte råd att skicka så många som 500 personer till Göteborg, säger Maria Stenlund Berggren.

Under stämman och mässan får folktandvården i Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten chans att lyfta fram möjligheterna hos folktandvården i de nordligaste länen. Maria Stenlund Berggren pekar bland annat på att det finns ett lärosäte, och att samverkan mellan regionerna är välutvecklad.

Debatten om tandvården och nyhetsrapporteringen handlar ofta om svårigheterna att rekrytera och behålla personal inom folktandvården. Maria Stenlund Berggren medger att regionerna inte kan bortse från dessa problem under riksstämman. Kompetensförsörjningen är ett sorgebarn.

– Vi måste våga tala om våra utmaningar. Vi efterlyser en bättre resursfördelning på ett nationellt plan.

Tandvårdscheferna kommer bland annat att delta i ett panelsamtal i folktandvårdens monter på Swedental. Ämnet är hur de fyra regionerna samarbetar för att uppnå en jämlik tandvård.

Stefan Stjernström, tandvårdschef i Region Jämtland-Härjedalen, instämmer med Maria Stenlund Berggren. Årets riksstämma innebär en möjlighet att beskriva utmaningarna som folktandvården i norra Sverige brottas med och vilka möjligheter som finns, samtidigt ger den en möjlighet att verkligen få upp frågan på dagordningen. Detta framgår av ett pressmeddelande från de fyra regionerna.

I samma pressmeddelande säger Maria Pettersson, verksamhetsområdeschef Folktandvården Norrbotten, att det inte råder någon ”dödgrävarstämning” hos folktandvården i norra Sverige, i stället finns det en styrka i att vara de största tandvårdsorganisationerna i landets nordligaste län.

Representanter för de fyra regionerna deltar i debatten om en jämlik och säker tandvård, som hålls på riksstämman onsdag den 15 november. Här deltar även socialminister Jakob Forssmed (KD) och Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott, och en rad andra debattörer.

Upptäck mer