Annons

Annons

Digitalteknik hjälper estetik

Bra kommunikation hänger ihop med ett vackert slut­resultat. Två av föreläsarna på årets riksstämma har med hjälp av digital teknik förfinat sitt arbetssätt inom protetik.

Tandläkaren Stefen Koubi arbetar med estetisk tandvård i Paris. Hans tandtekniker, Hilal Kuday, har sitt laboratorium i Istan­bul.

Hilal Kuday


– Vi har arbetat tillsammans i tio år och har sett hur den digitala tekniken har vuxit fram. Vi har tittat på vad den kan erbjuda och hur vi kan ta in den i våra dagliga rutiner, säger Hilal Kuday.
De kommer att dela scenen på årets riksstämma för att prata om sina erfarenheter och den metod de arbetar efter.

Naturens algoritmer

– Vi har dokumenterat och samlat information om patient­fall för att kunna ta fram ett bra sätt att arbeta som går att lära ut. Både till tandläkare och tandtekniker, säger Hilal Kudai.
Hilal Kudai har arbetat som tandtekniker sedan 1999 och tycker om kreativiteten i arbetet, att försöka förstå naturens algoritmer och göra sitt bästa för att efterlikna en bit av naturen.

Stefen Koubi


Tandläkaren Stefen Kuobi är specialiserad på skalfasader och minimalt invasiva ingrepp för att återställa slitna tänder. Han återkommer i sina föreläsningar till att den metod man använder ska vara repeterbar och förutsägbar.

Underlättar kommunikation

Per Vult von Steyern, ordförande i Svenska Tand­läkare-Sällskapet som bland annat arran­gerar den odontologiska riksstämman, har lyssnat på ­Stefen Koubi och Hilal Kuday vid en tidigare föreläsning.
– De berättar om moderna sätt att arbeta med estetiska material. För att få ett bra kliniskt slutresultat behöver man ha en bra samverkan mellan klinik och labb. Stefen Koubi och Hilal Kuday är innovativa och framåt och använder den moderna teknologin på ett sätt som underlättar kommunikation och arbetsflöden, säger han.

Upptäck mer