Reklamationer om estetisk tandvård får ARN att söka tandvårdsexpert

Anmälningarna rörande estetisk tandvård till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ökar. Nu vill myndigheten stärka upp handläggningen inom området. ”Vi vill ha en hög kompetens för att pröva estetisk tandvård”, säger Marcus Isgren, chef för ARN.

Nyheter

Stora brister hos verksamheter som utför estetiska behandlingar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en riktad tillsyn av verksamheter som utför estetiska behandlingar. IVO har hittat allvarliga brister.

Nyheter

Kraftig ökning av klagomål på estetiska behandlingar

Antalet tips till IVO om estetiska behandlingar har ökat med 460 procent sedan den nya lagen om dessa infördes. Myndigheten konstaterar också att många estetiska verksamheter saknar kunskap om vilka regler som gäller.

Nyheter

Många överraskade av ny avgift för estetiska ingrepp

En ny avgift enligt den nya lagstiftningen för estetiska behandlingar har gjort att IVO har blivit överhopade med frågor om den faktura de skickat till vårdgivarna.

Nyheter

Estetisk tandvård kan hamna hos ARN

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar inte Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att de har prövat ett ärende om tandreglering. Däremot får de kritik för hur de hanterat patientsekretessen.

Estetisk tandvård

Tandhygienister vill fortsätta ge estetiska injektioner

Den 1 juli trädde den nya lagen om estetiska injektioner i kraft. Det innebär att de endast får utföras av legitimerade tandläkare, läkare och sjuksköterskor. Sveriges Tandhygienistförening vill att även deras medlemmar ska få arbeta med estetiska injektioner i ansiktet.

Nyheter

Osäkerhet kring nya lagen om injektionsbehandlingar

Kan tandläkare riskera att förlora sin legitimation om de arbetar med att injicera botox? Frågorna kring den nya lagen om estetiska injektionsbehandlingar är många, men IVO vill inte medverka till att skingra osäkerheten.

Nyheter

Stärkt skydd vid estetiska behandlingar

Regeringen föreslår att en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska införas. Den innebär bland annat att endast läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens ska få utföra skönhetsoperationer.

Nyheter

Leendets mästare

Efter ett långt arbetsliv har Clas Oscarsson fortfarande ett smittande engagemang och driv att lära sig mer. Estetisk tandvård ligger närmast hjärtat, att göra snyggt och ­patienten glad. Nästa år blir han president för ­Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD).

Estetisk tandvård

Käkkirurger får göra estetiska ingrepp

Nu föreslår regeringen ytterligare en förändring av reglerna kring estetiska behandlingar. Detta innebär att tandläkare som är specialister i käkkirurgi ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp.

Estetisk tandvård

Nya regler för estetiska behandlingar

Om drygt ett år kan det krävas legitimation för att få utföra estetiska injektioner. Det föreslår regeringen.

Nyheter

Brist eller balans? Många perspektiv på tandläkarbristen

Det råder tandläkarbrist i Sverige och många behandlings­rum står tomma. Men hur stor bristen är, och kommer att bli de närmaste åren, går inte att säga innan man har ringat in vilka behov tand­vården ska tillgodose.

Nyheter

Digitalteknik hjälper estetik

Bra kommunikation hänger ihop med ett vackert slut­resultat. Två av föreläsarna på årets riksstämma har med hjälp av digital teknik förfinat sitt arbetssätt inom protetik.

Estetisk tandvård

Utredare vill se ny lag om skönhetsbehandlingar

Det behövs en särskild lag som gäller vid så kallade skönhetsbehandlingar. Det anser regeringens utredare som också föreslår att bara legitimerad personal ska få utföra flera av ingreppen.

Nyheter

Hon utreder skyddet vid estetiska behandlingar

Regeringen har utsett Eva Nilsson Bågenholm till att se över hur skyddet kan stärkas för den som genomgår estetiska behandlingar.

Nyheter

Estetiska behandlingar in i tandvårdslagen

Tandvårdslagen bör utökas till att omfatta även estetiska behandlingar. Det föreslår Socialstyrelsen.

Nyheter

”Viktigt att reglera skönhetsbehandlingar”

Det är viktigt att området estetiska behandlingar nu regleras. Det kommer att öka patientsäkerheten, anser Sveriges Tandläkarförbund.

Nyheter

Tuffare regler för estetisk behandling

Socialstyrelsens utredare föreslår en ny lag för estetiska behandlingar. Bland annat införs krav på tillstånd för att utföra dessa typer av ingrepp samt böter eller fängelse för dem som bryter mot lagen.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons