Annons

Annons

EU öppnar upp för utbildade i tandvård

Efter ett beslut i EU-domstolen öppnar nu EU upp möjligheten för tandvårdsutbildade från andra EU-länder att utföra vissa tandläkaruppgifter, så kallad partial access.

Beslutet innebär inte att övrig tandvårdspersonal får verka som tandläkare, eller någon form av minitandläkare, då det är ett reglerat yrke i alla EU-länder. Däremot ger det till exempel svenskutbildade tandhygienister möjlighet att arbeta i ett annat EU-land där tandhygienistyrket inte är reglerat.
Det är varje lands myndighet som ger individuellt tillstånd efter bedömning från fall till fall. Ett land kan neka tillstånd om det bedöms vara fara för patientsäkerheten eller folkhälsan.

Upptäck mer