Annons

Annons

Eva Andersson tar nytt karriärkliv

Eva Andersson tar ett nytt kliv i karriären efter den skandalomsusade sortin som generalsekreterare i Sveriges Privattandläkarförening. Nu har hon utsetts till utvecklingsdirektör på Läkemedelsverket och tar också plats i ledningsgruppen.

Eva Andersson ledde arbetet med att omforma Privattandläkarföreningen och skapa branschföreningen Privattandläkarna, som senare valde att lämna Tandläkarförbundet.
Men den sista tiden blev turbulent; när de förtroendevalda lekmannarevisorerna i Privattandläkarföreningen lade fram sin rapport till årsmötet 2012 riktade de mycket hård kritik mot hur verksamheten och ekonomin hade skötts. Det handlade bland annat om vidlyftiga representationskostnader för Eva Andersson och vd:n för föreningens bolag, om flextider som använts som semester och semesterdagar som därmed hade tagits ut i pengar, Eva Anderssons lön på 195 000 kronor i månaden och avgångsvederlaget på 5,7 miljoner kronor.

Styrelsen till angrepp

Privattandläkarföreningens styrelse gick till angrepp mot lekmannarevisorsrapporten, som de menade drev en kampanj mot styrelsens utvecklingsarbete för föreningen. Styrelsen tillbakavisade revisorernas kritik på alla punkter; Eva Anderssons lön var befogad och jämförbar med andra i liknande befattningar, och representationskostnaderna var motiverade.
Årsmötet beslöt att inte ge styrelsen och Eva Andersson, som då hade slutat, ansvarsfrihet.

Fullt förtroende

Efter tjänsten som generalsekreterare har hon på regeringens uppdrag utrett läkemedelsförsörjningen i kristid.
Nu har Eva Andersson tagit klivet in i ledningsgruppen på Läkemedelsverket. Som utvecklingsdirektör ska hon bland annat arbeta med att förbättra Läkemedelsverkets kontakter med andra myndigheter.
Thomas Ekvall, personalchef på Läkemedelsverket, förklarar att man vid rekryteringen varit väl medvetna om lekmannarevisorernas kritik och att årsmötet 2012 inte gav henne eller styrelsen ansvarsfrihet.
– Vi har ändå gjort bedömningen att hon har kompetens att leda arbetet  som utvecklingsdirektör, säger han, och tillägger att facket varit med vid rekryteringen och inte haft några synpunkter på valet.
 

Upptäck mer