Annons

Annons

Extra insats mot tidig karies gav effekt

Två extra tandhygienistbesök gav skillnad i plack och gingivit för småbarn, som sövdes för att åtgärda tidig karies.

En tysk studie utvärderade om två extra tandhygienistbesök gjorde skillnad för småbarn, två till fem år gamla, som sövdes för att åtgärda tidig karies. Alla barn hade i början av studien dålig tandhygienstatus med mycket plack och gingival blödning.
Samtliga barns föräldrar fick ta del av det standardpreventiva program som erbjuds i Tyskland, där man förklarar hur karies uppstår, visar hur man ska borsta tänderna på barnet, rekommenderar fluoridtandkräm och avråder från småätande. Sedan fick alla barn fluoridlack.

Fokus på munhygien

Testgruppen fick dess­utom två extra besök med fokus på munhygien, ett besök en vecka före barnet sövdes och ett besök en vecka efter. Under dessa besök gavs munhygieninstruktion, där färgning av plack, tandborstning och fluoridapplikation ingick.
Samtliga barn hade förbättrade mått på munhygien i uppföljningen sex och tolv månader senare, uppmätt i plack och gingival blödning. Antal barn med karies efter ett år minskade också i båda grupperna.

Färre kariesangrepp

Gruppen som fått två extra tandhygienistbesök hade dock en statistiskt signifikant större förbättring i plack och gingivit. Gruppen hade också en tendens till färre kariesangrepp än kontrollgruppen. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant.
Artikelförfattarna tror detta har att göra med att barn som genomgår sövning i Tyskland får stålkronor, eller får tänder extraherade, vilket brukar lyckas bättre än fyllningar. Detta behandlingsförfarande kan eventuellt göra att karies syns först när nya molarer, känsliga för karies, erupterar. En längre uppföljningstid än ett år skulle därför ha behövts.
Artikelförfattarna drar slutsatsen att studien ger stöd för att extra insatser hjälper.

Upptäck mer