Annons

Annons

Få tandläkare ersätts för vibrationsskador

De flesta arbetssjukdomar som godkänns av Afa Försäkring beror på vibrationsskador. Men endast en liten del av de som fått ersättning utgörs av tandvårdspersonal, visar en ny rap­port.

 

 

Foto: Colourbox

Mellan 2012 och 2021 godkände Afa Försäkring 1 842 fall av arbetssjukdomar orsakade av vibrationsskador. Skador till följd av vibrerande verktyg och maskiner är störst inom tung industri samt inom bygg- och anläggningsarbeten. Det är också där de flesta, cirka 80 procent, av de med godkända arbetssjukdomar finns, visar en nyligen publicerad rapport från Afa Försäkring.

Även tandvårdsarbete är ett område där vibrationsskador har godkänts som arbetssjukdom och gett ersättning. Men under de tio år som rapporten täcker är det endast tolv personer, motsvarande 3 procent, som arbetar med tandvård av alla som fått godkännande för vibrationsskador som arbetssjukdom. Drygt hälften av dessa är tandläkare.

Som Tandläkartidningen tidigare rapporterat mäts, enligt dagens standard, vibrationer endast i frekvenser upp till 1 250 Hz. Nyligen startade dock ett forskningsprojekt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, där effekterna av högfrekventa vibrationer, som är vanligt inom tandvården, ska studeras.

– Vi hoppas att genom att kartlägga den här högfre­kventa vibrationsexponeringen kunna förklara de kärl- och nervrelaterade vibrationsskador vi har sett inom tandvården, sa Lars Gerhardsson, professor i arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset som leder forskningsprojektet, i samband med att det presenterades.

Forskningsresultaten kan komma att få betydelse vid bedömningen av vibrationsorsakade arbetssjukdomar i framtiden, säger Sofia Tengedal, försäkringsspecialist på Afa Försäkring.

– En förutsättning är dock att rapporten får stor genomslagskraft och hög konsensus inom forskar­världen.

Lars Gerhardsson har fått drygt 4 miljoner kronor i stöd från Afa Försäkring till forskningsprojektet, som ska pågå i tre år.

Upptäck mer