Tandvårdens arbetsskador saknas i statistiken

Tandvårdens arbetsskador saknas i statistiken

Antalet anmälda arbetsskador inom tandläkarverksamhet är sannolikt för låga i den nationella statistiken. Under 2022 rapporterades det in 127 arbetssjukdomar och olycksfall som lett till sjukskrivning.

Nyheter

Tandläkares vibrationsskador undersöks i ny studie

Tandläkares vibrationsskador undersöks i ny studie

I vilken utsträckning drabbas tandläkare av vibrationsskador? Den frågan undersöker Lars Gerhardsson, överläkare och professor i arbetsmiljömedicin, i en ny studie.

Nyheter

Få tandläkare ersätts för vibrationsskador

Få tandläkare ersätts för vibrationsskador

De flesta arbetssjukdomar som godkänns av Afa Försäkring beror på vibrationsskador. Men endast en liten del av de som fått ersättning utgörs av tandvårdspersonal, visar en ny rap­port.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons