Annons

Annons

Fadäs med fasader ger IVO-kritik

Tandläkaren utförde fasader på estetisk indikation. En framtand slipades så mycket att pulpan skadades och tanden behövde rotfyllas. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patientens tänder var helt intakta men en framtand hade en mindre felställning. Hon ville ha sex fasader i överkäksfronten och tandläkaren sa ja.
Han borde inte ha gjort behandlingen, anser IVO, som ger kritik för hans bristande utredning och information inför behandlingen.
Tandläkaren borde ha gett tydlig information om riskerna med fasader och berättat om alternativa behandlingsmetoder. Tandreglering borde ha varit förstahandsalternativet, enligt IVO. Då hade man inte behövt slipa på intakta tänder på en ung kvinna.

Oskicklig rotfyllning

IVO anser att rotbehandlingen av framtanden är en följd av tandläkarens bristfälliga planering och diagnostik. Dessutom gjordes rotfyllningen på ett oskickligt och patientosäkert sätt.
I journalen står det att kofferdam användes vid de två tillfällena då rotbehandlingen gjordes, men röntgenbilderna visar att det inte stämmer, vilket innebär att han inte säkerställde en bakteriefri rotkanal.
Den radiologiska undersökningen får också kritik. Det går inte att bedöma resultatet av rotfyllningen eftersom rotspetsen inte syns på bilderna. Resultaten har inte heller bedömts i journalen.
Tandläkaren får även kritik för att fasaderna inte var bra utformade. De såg inte ut som normala tänder och orsakade dessutom ett asymmetriskt utseende som inte fanns från början. Kantanslutningen var också dålig, vilket kan orsaka tandköttsinflammation.

Daganteckningar fattas

IVO är även missnöjd med tandläkarens journalföring. Det saknas dokumentation för vårdtillfällen, daganteckningar fattas för vissa tillfällen, det finns ingen tandteknisk anvisning och förklaring, och det saknas daganteckning om att fasaderna har lossnat, bland annat.
”Journalen är genomgående förd på ett sätt som gör att det inte går att ­följa behandlingsförloppet i detalj”, skriver IVO i sitt beslut.
De flesta av daganteckningarna är dessutom införda i efterhand, i samband med att patienten begärt att en anmälan till patientförsäkringen skulle göras. De innehåller även motstridiga uppgifter.
Patientens upplevelse framgår av hennes klagomål: ”Allt slutade i katastrof …Han har förstört mina tänder”, skriver hon.

Upptäck mer